lock search attention facebook home linkedin twittter

28 jan 2020

Välkommen till frukost­sem­in­arium hos Capacent i Stock­holm

Automatisering med hjälp av RPA & AI

Seminars

Automatiseringstrenden påverkar samhället i stort och hastigheten i omställningen vid digitalisering ökar. De flesta företag har digitalisering som en av de mest strategiska frågeställningarna just nu och flera bolag tillsätter en Chief Digital Officer i ledningsgruppen för att säkerställa framdrift. En teknik inom automatisering är RPA som möjliggör enkel och snabb automatisering av processer inom Ekonomi, HR och övriga delar av verksamheten där repetitivt manuellt arbete förekommer.

AI är en annan teknik som låter oss automatisera mer komplexa processer genom bl.a. Machine Learning där vi tränar upp system att hitta i, och förstå, ostrukturerad information för att sedan fatta egna beslut. Under seminariet berättar vi hur dessa tekniker fungerar, visar riktiga case och demos samt delar med oss av erfarenheter av hur man bäst tillämpar dem och vad som är viktigt att tänka på vid ett införande.

Ta chansen att komma och lyssna på hur ni kan effektivisera ert arbete och öka lönsamheten genom att använda teknologier som inte bara är framtiden – utan som redan finns tillgängliga idag!

Agenda:
1. Inledning och bakgrund
2. Artificiell intelligens
– Vad är AI?
– Hur kan det användas?
– Presentation av ett AI case
3. Robotic Process Automation
– Vad är RPA och hur fungerar det?
– Varför ska vi använda det?
– Demo av robot
– För vilka processer passar det?
– Hur kommer vi igång och provar?
4. Q&A
Tid:
Tisdag 18 februari 08.00 – 09.00
Frukost serveras från kl 07.30
Plats:
Capacent AB
Hamngatan 15
111 47 Stockholm
Anmälan:
Maila seminariumstockholm@capacent.se senast 7 februari.
Ange namn på de som avser delta samt ev allergier.
Seminariet är kostnadsfritt.

Contact

Anders Ödman
Lång internationell erfarenhet från linjeroller inom ekonomi och finans på svenska och amerikanska bolag, samt mångårig erfarenhet som managementkonsult internationellt.

Martin Karlström
Ansvarig för affärsområdet Digital & AI Transformation på Capacent med mångårig erfarenhet som managementkonsult inom intelligent automatisering, datadrivna organisationer och artificiell intelligens.
David Fredriksson
RPA-konsult med bred teknisk erfarenhet av systemutveckling och automatisering, som brinner för effektivisering.