lock search attention facebook home linkedin twittter

03 apr 2020

Talang­försörjning i turbu­lenta tider

Thoughts

Corona-pandemin har översköljt en redan sårbar ekonomi och skapat ett läge där vi på kort tid gått från att tala om ’war for talent’ till hotet om massarbetslöshet. Är det ens rimligt att som företag fundera över frågor som talang- och kompetensförsörjning i ett läge som detta? Vi satt ner med Charlotte Mårdh från Capasearch och Kristoffer Fredriksson från Capacify för att få deras syn.

Vad händer med talangförsörjningen i det här läget?

Kristoffer: Talangförsörjning är en långdistansidrott – det lönar sig att jobba hårt med frågan kontinuerligt över längre tid. Den kompetensbrist inom flera områden som nyss var i fokus har inte försvunnit, men frestelsen att offra morgondagens talanger för att kapa kostnader här och nu är tilltalande. För de företag som orkar hålla det långsiktiga perspektivet skapar den här marknaden möjligheter att rekrytera spetskompetens.

Charlotte: Jag håller med, och just förmågan att lyfta blicken och se framöver tror jag kommer ha stor påverkan på hur företag tar sig ur den nuvarande situationen. Att rekrytera och ha personer med förmåga att hantera osäkerhet och snabba förändringar är viktigare än någonsin.

Vilka kompetenser blir mer respektive mindre efterfrågade?

Charlotte: Nu prövas ledarskap i organisationer, liksom individers personliga egenskaper såsom nyfikenhet, flexibilitet och förmåga att lära om. I en värld som förändras så här snabbt blir det viktigare än exakt vad man gjort eller i vilken bransch man har jobbat.

Kristoffer: Just synen på ledare och ledarskap tror jag också kommer bli mer mångfacetterad. Vi behöver lära oss leda väldigt situationsanpassat och hantera en bred flora av kulturer och personligheter med permanenta medarbetare sida vid sida med tillfälliga, några på plats och andra på distans. För många kommer det bli svårt att ställa om.

Charlotte: Det krävs nyfikenhet, prestigelöshet och mod vilket möjliggör att hitta nya lösningar och skapar en framåtsträvan. Sen från kandidatperspektivet tror jag också att synen på ledare och hur de agerar kommer väga mycket tyngre i valet av arbetsplats. Både under krisen och efteråt.

Hur bör man tänka som kandidat idag? Vågar man byta jobb?

Kristoffer: Det är lätt att törsta efter trygghet i turbulenta situationer men det är kanske inte den riktningen som gör oss lyckligast på lite sikt. Dessutom visar Corona hur svårt det är att definiera vad som är ett ’tryggt jobb’ idag. Jag tror att kandidater behöver se till sin kompetens och genom att vara flexibla se var de kan göra nytta och fortsätta skapa värde.

Charlotte: Håller med men jag tror även att många kommer börja reflektera över sitt eget yrke, sina värderingar och göra en typ av självrannsakan. Det är i turbulenta stunder som den här vi reflekterar över vad som är viktigt och var man får sin energi. Som kandidat tror jag att man behöver lyfta blicken och se bortom situationen, och ta med lärdomar om sig själv och sina värderingar.

Kristoffer: Utöver det som Charlotte beskriver tror jag också att kandidater kommer värdera företag lite annorlunda. Långsiktighet och förmågan att leva efter sina värderingar – även när det blåser – kan ha blivit än mer attraktivt än tidigare.

Hur bör man resonera som företag?

Charlotte: Det är viktigt att snabbt ta till sig nya förutsättningar och att våga experimentera lite. De företag som tänker innovativt och är flexibla, speciellt gällande personalfrågor, kommer hitta talanger och lösningar som andra missar.

Kristoffer: Man ska försöka påminna sig om att i lägen som det här finns det mycket innovationskraft att tillgå för den som vågar leta. Den kvalificerade temporära arbetsmarknaden erbjuder dessutom gott om möjligheter att i flexibla former knyta till sig nyckelpersoner som hade varit svåra att attrahera till fasta anställningar.

Charlotte: Försök tänka långsiktigt. Att helt sluta rekrytera i kombination med nedskärningar riskerar leda till olyckliga ålderspyramider som försvårar chefsförsörjningen under många år framöver. Att bygga flexibla, självgående organisationer som klarar den här världen kommer kräva långsiktighet och investeringar, men med rätt individer kommer det betala igen sig.

Kristoffer: Precis! Att orka hålla det långsiktiga perspektivet gäller för både företag och individer.

Vill du veta mer? Hör av dig!


Charlotte Mårdh
Co-founder/CEO Capasearch
+46 73-022 83 53
charlotte.mardh@capasearch.se


Kristoffer Fredriksson
CEO Capacify
+46 73-800 71 85
kristoffer.fredriksson@capacify.se