lock search attention facebook home linkedin twittter

29 apr 2020

Sänk dina kostnader i försörjn­ings­kedjan – tre nyckelom­råden

Thoughts

Coronakrisen lamslår världen och många verksamheter går med kraftigt reducerad kapacitet eller står helt stilla. Kostnader kopplade till försörjningskedjan bör ses över för att företag skall kunna parera krisen och förhoppningsvis möta sina konkurrenter med ett försprång på andra sidan.

I huvudsak är det tre större områden som bör genomlysas – inköp, lagerhållningskostnader samt transportkostnader. I artikeln, som du kan ladda ner till höger, går vi igenom dessa fokusområden och presenterar de viktigaste åtgärderna för att reducera kostnader kopplat till försörjningskedjan.

Tre nyckelområden att se över för sänkta kostnader:

  1. Inköpskostnader
  2. Lagerhållningskostnader
  3. Transportkostnader