lock search attention facebook home linkedin twittter

05 maj 2020

Retail och corona – Likvi­ditet, personal och framtid

Thoughts

Coronakrisen fortsätter att påverka såväl människor som ekonomi och det är nu tydligt att det är få branscher och individer som kommer gå opåverkade ur pandemin. En hårt drabbad bransch är retail som kämpar med dykande försäljningssiffror och hyror som är svåra att förhandla ned. Pandemin är enligt Folkhälsomyndigheten fortfarande i tillväxt och påverkan på ekonomin är fortsatt stor. Det märks förstås i många branscher, och framförallt inom retail där efterfrågan i butik har rasat olikt något vi tidigare skådat.

I slutet av april arrangerade Capacent ännu en digital träff i Retail Trust, ett rundabordssamtal för ett nätverk av ledande befattningshavare från ett antal svenska retailbolag.

Vi har samlat dessa strategiska punkter i en PDF, där vi också samlat våra resonemang kring frågorna. Ladda ner PDF:en är till höger!

De största utmaningarna för retail just nu

Flera frågor är på agendan för våra deltagare i Retail Trust, och kommer att vara avgörande för hur man kommer ut på andra sidan:

  • Osäkerhet gällande ytterligare restriktioner i framtiden
  • Behov av att förbättra likviditeten genom t ex lägre hyreskostnader och minskade lagernivåer
  • Bemanningsplanering som säkrar maximal försäljning
  • Tydlig kommunikation med personal om permitteringar och uppsägningar
  • Förmågan att se möjligheter i situationen och ett förändrat landskap

Vill du delta i nästa Retail Trust?

Om du vill bli medlem i en av grupperna i Capacent Retail Trust eller önskar veta mer om upplägget, kontakta lotte.kylberg@capacent.se. Träffarna genomförs digitalt.

28 maj: Kundupplevelsen i fokus för konkurrenskraftig retail

Vi planerar för fler Retail Trusts efter sommaren. Håll utkik här på hemsidan och på LinkedIn för nya datum.

Läs mer om Retail Trust här.