lock search attention facebook home linkedin twittter

06 apr 2020

Retail och corona – att över­leva och komma ut star­kare på andra sidan

Thoughts

I coronakrisens Sverige påverkas alla – individer och bolag. Medan samhällets högsta prioritet är att skydda medborgare och rädda liv, höjs alltfler röster för ett ökat fokus på människors leverne, vår ekonomi. En av de sektorer som hittills träffats hårdast av coronakrisen är retail, där fysiska butiker och särskilt sällanköpsvaror upplevt ett ras i efterfrågan som inte liknar någonting vi tidigare sett.

I slutet av mars faciliterade Capacent ett digitalt rundabordssamtal om coronakrisens utmaningar i Retail Trust, ett nätverk bestående av ledande befattningshavare från ett antal svenska retailbolag. Det var tydligt att svårigheterna som företagen står inför är liknande och berör många gemensamma ämnen. Nedan har vi fångat några av de viktigaste punkterna på ledningsgruppens agenda i retail just nu.

Vi har samlat dessa strategiska punkter i en PDF, där vi också samlat våra resonemang kring frågorna. Ladda ner PDF:en är till höger!

De största utmaningarna för retail just nu

Flera frågor är på agendan för våra deltagare i Retail Trust, och kommer att vara avgörande för hur man kommer ut på andra sidan:

  • Hur man minimerar smittorisken för medarbetare och kunder
  • Hur man planerar bemanning givet efterfrågan, möjlig sjukfrånvaro och befintliga avtal
  • Hur möjligheterna till korttidspermittering kan användas i olika organisationer
  • Hur man säkerställer både kundfordringar och goda kundrelationer
  • Hur hyresvärdar visar förståelse och flexibilitet i svåra tider
  • Hur företaget balanserar besparingar här och nu med investeringar för framtiden

Vill du delta i nästa Retail Trust?

Om du vill bli medlem i en av grupperna i Capacent Retail Trust eller önskar veta mer om upplägget, kontakta lotte.kylberg@capacent.se. Vårens träffar genomförs digitalt på listade datum.

Stockholmsnätverk
22 april: Coronakrisen – aktuella frågeställningar
28 maj: Kundupplevelsen i fokus för konkurrenskraftig retail

Göteborgsnätverk
17 april: Utmaningar i och erfarenheter från ett nytt retaillandskap
Sensommar: Kundupplevelsen i fokus för konkurrenskraftig retail

Läs mer om Retail Trust här.