lock search attention facebook home linkedin twittter

26 mar 2020

Pris­sättning i krisen: 3 actions du bör ta innan du sänker priset

Thoughts

Många bolag har nu fullt fokus på att minska kostnader och frigöra kapital för att ta sig igenom krisen. När efterfrågan sjunker så dramatiskt som vi sett i flera branscher under den senaste veckan ligger det nära till hands att kapa priser för att försöka rädda intäkter. Huruvida ett sådant beslut är rätt, på kort och lång sikt, beror helt på det enskilda bolagets affärsmodell och situation. Däremot finns det några actions vi tycker att ni ska ta innan ni väljer att sänka priser.

  • Fokusera på hur ni kan hjälpa era kunder på bästa sätt
  • Värna om prisnivån
  • Stoppa prisläckage

Läs mer om konkreta actions under respektive punkt genom att ladda ner hela artikeln.

”Denna situation liknar ingen som vi tidigare upplevt. Råd gällande prisåtgärder kräver alltid, och nu mer än någonsin, att man funderar över dem i sitt sammanhang. Vi har lång erfarenhet och expertis inom kommersiella, operationella och finansiella frågor. Om du vill ha oss som bollplank, och kanske förstå mer om hur andra bolag resonerar och fattar beslut i denna situation, hör av dig!”