lock search attention facebook home linkedin twittter

29 jan 2020

Lyckad integration vid förvärv: 5 viktiga steg

Thoughts

Förvärv är en av strategierna för ett företag att skapa tillväxt inom befintliga eller nya produkt- och tjänsteområden. Det investeringsbeslut som tas fram i analysfasen (due diligence) av förvärvet innehåller ofta storartade planer för den gemensamma resan framåt.

Forskning visar dock att majoriteten förvärv misslyckas med att möta förväntningarna som köparen baserat investeringsbeslutet på. Inte sällan beror misslyckandet huvudsakligen eller delvis på integrationen, vilket visar hur viktig integrationsfasen är. Vi har valt ut fem nyckelområden att fokusera på, baserat på vår erfarenhet av att leda förvärvsintegrationer, med syfte att öka sannolikheten för en lyckad integration.

Nedan har vi listat de fem nyckelområdena kort. Ladda ner PDF:en genom att ange din e-mail till höger för att ta del av hela artikeln.

”En av nycklarna till en framgångsrik integration är därför att sätta upp en integrationsorganisation som klarar av att hantera tidskritiska beslut för att effektivt driva integrationen framåt.”
  1. Prioritera överlämning till integrationsteamet (från due diligence-teamet)
  2. Välj en integrationsstrategi som är i linje med motivet till förvärvet
  3. Sätt upp en effektiv integrationsorganisation
  4. Skapa en ”Target Operating Model” (TOM) och gör en plan för att nå dit
  5. Konvertera synergierna som identifierats under due diligence till en aktivitetsorienterad plan