lock search attention facebook home linkedin twittter

29 jan 2020

Lyckad integration vid förvärv: 5 viktiga steg

Thoughts

Förvärv är en av strategierna för ett företag att skapa tillväxt inom befintliga eller nya produkt- och tjänsteområden. Det investeringsbeslut som tas fram i analysfasen (due diligence) av förvärvet innehåller ofta storartade planer för den gemensamma resan framåt.

Forskning visar dock att majoriteten förvärv misslyckas med att möta förväntningarna som köparen baserat investeringsbeslutet på. Inte sällan beror misslyckandet huvudsakligen eller delvis på integrationen, vilket visar hur viktig integrationsfasen är. Vi har valt ut fem nyckelområden att fokusera på, baserat på vår erfarenhet av att leda förvärvsintegrationer, med syfte att öka sannolikheten för en lyckad integration.

Nedan har vi sammanfattat artikeln väldigt kort. Vill du ta del av hela? Ladda ner PDF:en längre ner på sidan.

1. Prioritera överlämning till integrationsteamet (från due diligence-teamet)

Om due diligence-teamet alltid vore identiskt med integrationsteamet skulle många misstag och missförstånd i integrationsarbetet troligtvis aldrig uppstå. I verkligheten är detta dock varken praktiskt möjligt eller eftersträvansvärt av andra skäl. Därför blir överlämningen avgörande.

2. Välj en integrationsstrategi som är i linje med motivet till förvärvet

Valet av integrationsstrategi kan underlättas genom att utvärdera de strategiska drivkrafterna till förvärvet enligt nedan dimensioner:

3. Sätt upp en effektiv integrationsorganisation

“En av nycklarna till en framgångsrik integration är därför att sätta upp en integrationsorganisation som klarar av att hantera tidskritiska beslut för att effektivt driva integrationen framåt.”

4. Skapa en ”Target Operating Model” (TOM) och gör en plan för att nå dit

För att säkerställa att de operativa förmågorna ligger i linje med och har möjlighet att leverera på strategin bör en Target Operating Model (TOM) tas fram. Det är en nedtecknad beskrivning av det nya bolagets vision och en översiktlig bild av dess förmågor och förutsättningar.

5. Konvertera synergierna som identifierats under due diligence till en aktivitetsorienterad plan

För att kunna uppnå önskade effekter behöver de synergier som identifierats under due diligence-processen brytas ner till aktiviteter som ska genomföras inom projektströmmarna.

Genom att betänka dessa fem nyckelområden när du planerar och genomför integrationen av ett förvärv ökar sannolikheten att genomföra en lyckad integration och uppnå eller överträffa de förväntningar som förvärvets investeringsbeslut baserades på.

Läs hela artikeln här!

Vill du ha den kompletta artikeln med alla modeller och tips för att lyckas? Ladda ner PDF:en här!