lock search attention facebook home linkedin twittter

08 apr 2020

Energi­bolag: det är dags att välja väg!

Thoughts

På energimarknaden pågår stora omställningar med ständigt nya krav från såväl politiken som från olika kundgrupper. Nu måste svenska energibolagen välja väg – kund- eller produktionsfokus. Ägarna måste tydligt uttrycka sina ambitioner och bolagen utforma verksamheten efter de egna förutsättningarna.

I artikeln beskriver vi de tre stora utmaningarna energibranschen står inför och djupdyker i två strategiska val energibranschen kommer att ställas inför. Ladda ner artikeln här till höger.

”Sveriges mål om 100 % förnybar elproduktion 2040 och nettonollutsläpp av växthusgaser 2045 kräver stora förändringar.”

De tre största framtida utmaningarna

  1. Ökat krav på effektivisering
  2. Förändrat kundgränssnitt
  3. Ökat fokus på hållbarhet