lock search attention facebook home linkedin twittter

19 mar 2020

Autom­at­is­ering med hjälp av RPA & AI

Material från seminariet

Thoughts

I tider av osäkerhet och turbulens som vi upplever i dagens samhälle och näringsliv med anledning utav spridningen av COVID-19, som inte lämnar någon verksamhet oberörd, och där högsta prioritet för flera organisationer är att säkerställa verksamhetens överlevnad och medarbetarnas välmående bör man fundera över vad kan man göra ytterligare för att arbeta på ett mer optimalt sätt för att säkerställa detta.

När verksamheter och organisationer sätts under press på ett sätt som ingen av oss tidigare har upplevt så aktualiseras områden som AI och Automatisering och hur dessa områden och tillhörande verktyg kan hjälpa organisationer med att fortsätta utvecklas, säkra den dagliga driften, och minska påverkan och risker i den dagliga verksamheten med nya arbetssätt.

Påbörjade utvecklingsinitiativ inom AI och automatisering kan hjälpa till med att säkerställa effektiviteten och minska personberoenden i kritiska processer, höja kvalitén i resultaten, samt bibehållen/förbättrad kostnadskontroll. Genom att fortsätta driva dessa projekt och initiativ uppnås förhoppningvis de resultat och mål organisationen har identifierat och vill realisera.

Capacent har nyligen genomfört ett frukostseminarium med teman AI och Automatisering. Områden som diskuteras är utvecklingen inom AI och Automatisering, lämpliga processer och områden som är lämpliga att utvärdera, hur man på enkla sätt kan komma igång och arbete med AI och Automatisering för att sedan implementera och skala upp användandet utifrån verksamhetens behov.

Seminariet finns nu tillgängligt att ta del av här bredvid.

Kontakta gärna oss direkt om detta är områden som ni antingen vill diskutera, fortsätta att arbeta vidare med, eller påbörja arbeten inom.

Om automatiseringstrenden

Automatiseringstrenden påverkar samhället i stort och hastigheten i omställningen vid digitalisering ökar. De flesta företag har digitalisering som en av de mest strategiska frågeställningarna just nu och flera bolag tillsätter en Chief Digital Officer i ledningsgruppen för att säkerställa framdrift.

En teknik inom automatisering är RPA som möjliggör enkel och snabb automatisering av processer inom Ekonomi, HR och övriga delar av verksamheten där repetitivt manuellt arbete förekommer. AI är en annan teknik som låter oss automatisera mer komplexa processer genom bl.a. Machine Learning där vi tränar upp system att hitta i, och förstå, ostrukturerad information för att sedan fatta egna beslut.

Ur agendan:

1. Inledning och bakgrund

2. Artificiell intelligens

– Vad är AI?

– Hur kan det användas?

– Presentation av ett AI case

3. Robotic Process Automation

– Vad är RPA och hur fungerar det?

– Varför ska vi använda det?

– Demo av robot

– För vilka processer passar det?

– Hur kommer vi igång och provar?

4. Q&A

Kontakt

Anders Ödman
Lång internationell erfarenhet från linjeroller inom ekonomi och finans på svenska och amerikanska bolag, samt mångårig erfarenhet som managementkonsult internationellt.
072 15 81 232

Martin Karlström
Ansvarig för affärsområdet Digital & AI Transformation på Capacent med mångårig erfarenhet som managementkonsult inom intelligent automatisering, datadrivna organisationer och artificiell intelligens.
David Fredriksson
RPA-konsult med bred teknisk erfarenhet av systemutveckling och automatisering, som brinner för effektivisering.