lock search attention facebook home linkedin twittter

11 feb 2019

Så tar ni steget mot att bli ett data­drivet företag

Thoughts

Ni har säkert hört uttrycket ”data is the new oil”. Ni har säkerligen också hört rådet att ni faktiskt borde bli mer ”datadrivna”. Om vi ska gå så långt som att säga att data är företagets bränsle kan väl diskuteras men faktum är att en stor andel av den senaste innovationen inom IT handlar om att fånga, förädla, kombinera och visualisera data.

Samtidigt som vi varje dag läser uppmaningar om att satsa på IoT, RPA och AI så sliter många med att skapa insikter i den data de sedan länge haft tillgång till i sina egna interna system. Vad är egentligen problemet?

Precis som Excel så är ett BI-verktyg från början tomt. Det kommer med en massa inbyggda möjligheter men det skapade värdet beror på vad vi fyller verktyget med och hur det faktiskt används. Det innebär att du, lite förenklat, behöver ställa dig dessa frågor i förväg (OBS! Börja aldrig nedifrån i listan, den vägen är beprövad inom klassisk IT-driven utveckling med klart blandade slutresultat):

  1. Vilket syfte och sammanhang är det som verktyget stödjer?
  2. Vilka använder det?  (Hur många använder det? är ofta en lika relevant fråga.)
  3. Vilka data ska vi använda och hur ska de visualiseras?

Tre grundläggande perspektiv som säkerställer värdedriven utveckling

Av alla nischer inom IT kan beslutsstöd anses vara en av de mest verksamhetsnära. Det vi väljer att följa upp och mäta borde inte vara drivet av något annat än:

  • Det som är lagstadgat att kunna redovisa.
  • Det som vi anser är viktigt för att driva och utveckla vårt företag.

Alternativet skulle vara att vi mäter och följer upp det som IT-avdelningen tycker verkar käckt.

I det här videoklippet berättar jag om de tre grundläggande perspektiv som säkerställer en värdeskapande BI-utveckling:

Resan mot det datadrivna företaget

Oavsett om du uttrycker dina mål i termer av att bli mer ”datadriven” eller inte så är det både praktiskt och rekommenderat att göra det stegvis. Oavsett vilken arkitektur eller vilket/vilka verktyg du har bestämt dig för så bör utvecklingen utföras stegvis. Det är det som gör att vi gärna pratar om roadmaps för att beskriva den långsiktiga utvecklingsplanen framåt. Hur tar du fram en sådan?

Jag kan inte nog poängtera att det är de önskade affärsnyttorna som ska styra utvecklingen på lång sikt. Inte nödvändigtvis i prioritetsordning, det finns andra aspekter som kan styra tågordningen såsom resurstillgång, säsongsaspekter eller lågt hängande frukter.

De två vanligaste skälen till att företag inte lyckas bättre med att ta fram en BI-roadmap som hjälper till att vidareutveckla BI är:

  1. Företagsledningen har generellt för låg kompetens och/eller saknar inspiration inom området att använda data för att effektivisera och utveckla affären.
  2. Det saknas ett ägarskap för BI i ledningsgruppen som också fullt ut förstår företagets affär och verksamhet.

Capacents Business Analytics Maturity Model syftar till att visualisera den generella väg som företag oavsett bransch tar i sin BI-mognad. Varje steg finns beskrivet utifrån de tre perspektiven

  1. Business Impact
  2. People & Process
  3. Technology & Data

I det här videoklippet berättar jag om mognadsmodellen och hur vi använder den för att hjälpa företag att bli mer datadrivna: