lock search attention facebook home linkedin twittter

20 mar 2019

Nya gener­ationens koncern­rapportering för svenska marknaden

Thoughts

Vi står utan tvekan inför ett generationsskifte på systemmarknaden för koncernrapportering. Frågan är bara när? Valet av ny lösning är långt ifrån självklart. Det finns inget facit att följa som kommer att passa alla aktörer. Men klart är att ett systembyte är ett omfattande projekt som bör planeras i god tid.

Systemmarknaden för koncernkonsolidering/rapportering har under de senaste 15–20 åren dominerats av ett fåtal större internationella IT-leverantörer. SAP, Oracle Hyperion och IBM Cognos täcker en överväldigande del av den svenska börsens storbolag vilket även gäller internationellt. Svenska Aaro har lyckats bryta sig in på marknaden och är i dag leverantör till några av våra större företag. Marknaden har varit relativt stillastående under de senaste 8–10 åren då en majoritet av bolagen bytte system under 2000-talets första decennium när Hyperion och Cognos lanserade nya produkter samt att Outlooksoft (i dag SAP BPC) gjorde sitt inträde på marknaden. Den fortsatta utvecklingen domineras framgent av två frågor:

  1. Tekniskt – On Premises eller Cloud?
  2. Funktionellt – Plattform eller Point Solutions?

Ta del av svaren och vad vi kom fram till i PDF:en här till höger.