lock search attention facebook home linkedin twittter

16 sep 2019

Frukost­sem­in­arium i Göte­borg 9 okt: Pris­sättning

Hur kan man arbeta strategiskt för att höja lönsamheten i eftermarknadsverksamheten?

Seminars

Prissättning är den mest effektiva metoden för att öka vinsten i din affär och rätt hanterad kan den samtidigt förbättra kundförtroendet. Capacent välkomnar dig till frukostseminarium som ger dig inblick i de möjligheter och utmaningar som finns inom prissättning. Du kommer även få ta del av handfasta metoder som ligger bakom våra mest framgångsrika kundcase.

Eftermarknaden karaktäriseras av hög komplexitet och stora reservdelssortiment bestående av produkter som ofta hålls tillgängliga under många år för att möta efterfrågan, ett stort värde för kund. Att löpande utvärdera och justera priser mot marknaden är en hygienfaktor men hanterar inte den ökande prispressen, säljkanalen eller hur länge man kan hålla reservdelar i dagens sofistikerade affärsläge.

Hur kan man arbeta strategiskt för att höja lönsamheten i eftermarknadsverksamheten?
Vår erfarenhet visar att ett aktivt arbete med prissättning inte bara kan motverka prispressen utan också generera en ökad lönsamhet. Nyckelfaktorer för att lyckas är att:

  • Utveckla en prisstrategi för reservdelar, med kategorisering efter konkurrenssituation och där faktorer som kopplar an till kundvärde styr enskilda delars priser inom varje kategori.
  • Styra försäljningen av reservdelar i olika kanaler, web, direkt eller via återförsäljare, för att säkerställa att man når kund inte bara logistiskt utan också med bibehållen värdeupplevelse.
  • Att erbjuda reservdelar i många år är en tydlig kundförväntan men man måste säkerställa att det är affärsmässigt försvarbart att hålla reservdelar i 10 eller 30 år.

Hur kan du dra nytta av en mer strategisk eftermarknadsprissättning i din affär och vad bör du tänka på vid utformandet och införandet av en ny prisstrategi? Vi på Capacent bjuder in till seminarium den 9 oktober där vi diskuterar just detta. Vad är dina erfarenheter och vad ser du för möjligheter och utmaningar? Vårt mål är att du ska få med dig insikter och metoder samtidigt som du har möjligheten att nätverka med representanter från andra företag och branscher.

Tid:

Onsdag 9 oktober kl 08.00 – 09.00
Frukost serveras från kl 07.30

Plats:

Capacent AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Våning 2

Anmälan:

Maila seminariumgbg@capacent.se
senast 4 oktober. Ange namn på de
som avser delta samt ev allergier.

Seminariet är kostnadsfritt.

På seminariet kommer Björn Wennberg och Lotte Kylberg från Capacent att presentera vår syn på reservdelsprissättning. Björn har en gedigen erfarenhet inom prissättning, både som konsult och i linjeposition som bland annat Pricing Director på DeLaval. Lotte har bred erfarenhet av produkt- och tjänsteprissättning från mer än 15 år som konsult med uppdrag i ett stort antal branscher.

Varmt välkomna!