lock search attention facebook home linkedin twittter

03 dec 2019

Capacent lanserar trust för deta­ljhandeln – för att stötta i förändrings­resan

News

I slutet av november samlades ledande befattningshavare från ett antal detaljhandelsbolag på Capacents kontor i Stockholm för att dela och diskutera möjligheter och utmaningar inom det nya detaljhandelslandskapet. Den teoretiska utgångspunkten var det strategiska ramverket Kahn’s Retailing Success Matrix från boken The Shopping Revolution, skriven av Barbara Kahn.

Dagligen publiceras nyheter inom svensk detaljhandel som rapporterar om ett allt tuffare marknadsklimat i förändring. Exempelvis har underklädeskedjan Twilfit och Venue Retail Group som äger butikskedjorna Accent, Morris och Rizzo ansökt om rekonstruktion under hösten. Modebolaget MQ transformerar sitt varumärke till konceptbutikskedjan Marqet och riskkapitalbolaget Altor har investerat i sportkedjan XXL som brottas med en negativ trend.

På detaljhandelsmarknaden exploderar just nu antalet nya samarbeten, tjänster och koncept. En av aktörerna som har utvecklat ett nytt koncept är Synsam som har lanserat den innovativa abonnemangstjänsten AI Eyewear för yngre målgrupper. Ett annat exempel är Clas Ohlson, som dels lanserat Clas Fixare för privatpersoner och även tillsammans med Mathem skapat ett strategiskt samarbete för att erbjuda snabbare leveranser till kund.

Idag brottas detaljisterna med att ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar vilket bottnar i övergripande frågeställningar:

  • Var ska vi fokusera våra resurser och investeringar framöver?
  • Hur presterar vi gentemot våra kunders förväntningar jämfört med våra nuvarande och nya konkurrenter?
  • Hur ska vi fördela våra resurser mellan att vässa den befintliga affären och utveckla framtidens affär?
Kahns matris

Kahns matris består av fyra konkurrensstrategier och kan stödja och guida detaljister att identifiera sina konkurrensstrategier och därigenom fokusera sina resurser för att bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar. Matrisen bygger på två enkla principer:

#1 – Den första principen är att kunder inte bara vill köpa produkter av värde utan även vill köpa produkter av företag som de litar på. Detaljhandelsbolag har historiskt fokuserat på produkterna och den operativa verksamheten såsom drift, logistik och leverans. Det här är viktiga komponenter, men insikt i kundperspektivet saknas.

#2 – Den andra principen handlar om att utveckla konkurrensfördelar. Kunder vill inte längre handla av företag som är ”tillräckligt bra” på marknaden vilket matrisens rader adresserar. Som detaljhandelsbolag behöver man antingen förstärka kundens köpupplevelse alternativt minska trösklarna i samband med köpupplevelsen.

Med den ökande konkurrensen räcker det inte att enbart vara ledande inom en av strategierna i matrisen utan dagens detaljhandelsbolag behöver vara riktigt bra på ett andra område också.

Amazon är ett exempel på bolag som historiskt enbart fokuserat på en friktionsfri e-handelsplattform. Amazon är fortfarande ledande inom det segmentet men har även antagit en lågprisstrategi samt lanserar egna varumärken för att stärka sitt erbjudande ytterligare. Tillsammans har dessa två strategier utmynnat i ett mycket framgångsrikt koncept.

Detaljister kan navigera i det nya detaljhandelslandskapet med hjälp av matrisen genom att till exempel:

  • Förstå sin nuvarande och önskvärda position på marknaden
  • Fokusera resurser och investeringar på aktiviteter inom konkurrensstrategier där det är störst gap mellan nuvarande och önskvärd position
  • Mäta prestanda i Kahns konkurrensstrategier kontinuerligt genom kundundersökningar för att vara i linje med det snabbrörliga detaljhandelslandskapet
Vi gör skillnad för detaljhandeln

Capacent har bred erfarenhet från att stötta detaljhandelsbolag från strategiutveckling till faktisk implementering av förändringar och initiativ. Baserat på data från marknads- och kundundersökningar fastställer vi hur våra kunder presterar gentemot sina kunders förväntningar och utvecklar strategier för att möta förändringarna i deras omvärld.

Retail trust – meetups för detaljhandelsbolag i Stockholm, Göteborg & Malmö

Är ni intresserade av att diskutera dina möjligheter och utmaningar i Capacent Retail Trust? Vänligen kontakta någon av oss:

Download the post in English