lock search attention facebook home linkedin twittter

10 dec 2018

Semin­arium i Göte­borg: Last mile logistics – nyckeln till e-handeln

Välkommen till kostnadsfritt frukostseminarium hos oss på Capacent i Göteborg den 31 januari.

Seminars


Detaljhandeln, en av Sveriges största sektorer, är mitt uppe i en stor utmaning. E-handeln står för stora delar av tillväxten och de traditionella bolagen kämpar för att hänga med i utvecklingen.

Den sista sträckan i försörjningskedjan, den så kallade last mile, är en begränsning för e-handelns fortsatta utveckling, både avseende konsumenternas önskemål om ökad service och e-handelsbolagens kostnadsstruktur.

Små marginaler höga krav

Paketutlämning, som idag är den vanligaste formen, har en infrastruktur som inte är dimensionerad för e-handelns tillväxt, både avseende kapacitet och ersättning till ombud. Dessutom blir bekvämlighet och flexibilitet allt mer viktigt för dagens konsumenter. Hemleverans efterfrågas i allt större utsträckning utan att man som konsument är villig att betala för tjänsten. Utvecklingen bidrar till ytterligare ökade krav på logistiktjänsteföretagen som redan befinner sig i ett tufft marknadsklimat med snabb utvecklingstakt, små marginaler och höga krav.

  • Hur kan företag stärka lönsamheten genom att effektivisera last mile samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen?
  • Hur ska företag förhålla sig till frammarschen de stora internationella bolagens gör i Europa, och kommer att göra i Sverige, med hjälp av sina distributionsplattformar?
  • Hur kan nuvarande aktörer erbjuda ökad flexibilitet och bättre service när konsumenten inte är villig att betala för tjänsten?

Undvik fallgroparna

En stark distributionsplattform är avgörande för e-handlarnas erbjudande till konsumenterna. För att möta sina kunder i en föränderlig bransch där stora internationella spelare som Amazon är på väg in i Sverige krävs ett ordentligt krafttag. Målet med seminariet är att ge en inblick i utmaningar och möjligheter sammanlänkade med en dynamisk och svår marknad, full av fallgropar men med stor framtidspotential.

Tid
Torsdagen 31 januari 2019 kl 07.30 – 09.00

Plats
Capacent AB Lilla Nygatan 2, Göteborg, våning 2
(karta)

Anmälan
seminariumgbg@capacent.se senast 25 januari
Vi bjuder på frukost och mingel.
Ange namn samt eventuella allergier i anmälan.

För bilburna rekommenderas
P-Hus City
Heden parkering

Kontakt

P-O Möller
po.moller@capacent.se
+46 727 1831 29