lock search attention facebook home linkedin twittter

14 nov 2018

Gothen­burg – Leverage pricing to incr­ease profita­bility and customer loyalty

Välkommen till frukostseminarium om prissättning hos Capacent i Göteborg

Seminars

Prissättning är den mest effektiva metoden för att öka vinsten i din affär, och rätt hanterad kan den samtidigt förbättra kundförtroendet. Capacent välkomnar dig till frukostseminarium som ger dig inblick i de möjligheter och utmaningar som finns inom prissättning. Du kommer även få ta del av handfasta metoder som ligger bakom våra mest framgångsrika kundcase.

Hur kan man stå emot den starka prispress som kommer ur dagens ökande marknadstransparens och allt mer sofistikerade inköpare? Vår erfarenhet visar att ett aktivt arbete med prissättning inte bara kan bekämpa prispressen utan också generera en ökad lönsamhet. En av nyckelfaktorerna för att lyckas är att definiera en tydlig prisstrategi som görs konkret för organisationen – inte sällan finns det åtgärder som snabbt kan öka lönsamheten! Att rita upp och kvantifiera stegen från listpris till vad du faktiskt får in är ofta ett första steg i att identifiera potential och fokusområden inom prissättning.

Hur kan du dra nytta av prissättning i din affär och vad bör man tänka på vid utformandet och införandet av en ny prisstrategi?

Vi på Capacent bjuder in till seminarium den 28:e november där vi diskuterar just detta. Vad är dina erfarenheter av prissättning, och vad ser du för möjligheter och utmaningar? Vårt mål är att du ska få med dig insikter och metoder samtidigt som du har möjligheten att nätverka med representanter från andra företag och branscher.

Tid:
Onsdag 28 november 2018
08:00 – 09:00
Vi bjuder på frukost från 07:30

Plats:
Capacent AB
Lilla Nygatan 2, 411 09, Göteborg
Våning 3

För bilburna gäster rekommenderar vi NK:s P-hus eller Hedens parkering.

Anmälan:
seminariumgbg@capacent.se senast 23 november.
Ange namn på de som avser komma samt ev allergier.

Seminariet är kostnadsfritt.

Kontakt:
Malin Dahlbom
malin.dahlbom@capacent.se
+46 735 – 83 86 88
Björn Wennberg
bjorn.wennberg@capacent.se

På seminariet kommer Björn Wennberg, Senior Manager på Capacent, presentera vår syn på prissättning. Björn har en gedigen erfarenhet inom prissättning, både som konsult och i linjeposition som bland annat Pricing Director på DeLaval.

Varmt Välkommna!