lock search attention facebook home linkedin twittter

Sæborg – starf í leik­skóla

Leikskólakennari, leikskólaliði eða starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi óskast til starfa í leikskólann Sæborg.

Unnið er í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og áhersla lögð á skapandi starf með börnum. Undanfarin ár hefur verið unnið að mörgum spennandi þróunarverkefnum í Sæborg og leikskólinn hefur fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs.
Starfið er laust nú þegar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun, leikskólaliðamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum æskileg
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Frumkvæði í starfi og starfsgleði
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Möguleiki á fullu starfi og hlutastarfi.
Umsóknarfrestur 20.11. 2018
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásta Kristín Svavarsdóttir í síma 6965096 og asta.kristin.svavarsdottir@reykjavik.is

Leikskólinn Sæborg
Starhaga 11
107 Reykjavík

Umsókn

  • 1 Opið fyrir umsóknir
  • 2 Umsóknarfrestur liðinn
  • 3 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með hátt í átta þúsund starfsmenn. Verkefnin eru fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa með margvíslegum hætti.