lock search attention facebook home linkedin twittter

Ráðgjafi á sviði starfsend­ur­hæf­ingar

VR í samvinnu við VIRK Starfsendurhæfingarsjóð leitar að ráðgjafa í 100% starf.

Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

Starfssvið

 • Ráðgjöf, stuðningur og hvatning við einstaklinga með skerta starfsgetu
 • Upplýsingaöflun, skráning og mat samkvæmt gildandi verkferlum
 • Umsjón og eftirfylgd með einstaklingsbundnum áætlunum sem gerðar eru í samvinnu við þverfagleg teymi VIRK
 • Vinnur í nánu samstarfi við sérfræðinga VIRK, fagaðila í starfsendurhæfingu og vinnustaði
 • Samskipti við stéttarfélög og atvinnurekendur

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda, s.s. á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar
 • Víðtæk reynsla og þekking á sviði einstaklingsráðgjafar og/eða starfsendurhæfingar
 • Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
 • Góð þekking á vinnumarkaði
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Ráðgjafar VIRK hjá VR eru tíu í dag og starfa þeir samkvæmt samningi við VIRK. Að VIRK standa öll helstu samtök launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.

VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar.

Nánari upplýsingar um VR er að finna á vr.is og um VIRK á virk.is.