lock search attention facebook home linkedin twittter

Lögfræð­ingur

Hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu er laust til umsóknar starf lögfræðings á skrifstofu umhverfis og skipulags.

Leitað er að lögfræðingi með góða samskiptahæfni sem er tilbúinn til að takast á við krefjandi og áhugaverð verkefni. Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverfi. Staðan er tímabundin til 3ja ára og losnar frá og með næstu áramótum. Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið

 • Vinna við afgreiðslu stjórnsýsluerinda, úrskurði og álitsgerðir.
 • Samning lagafrumvarpa og reglugerða.
 • Vinna við framkvæmd EES samningsins og innleiðingu EES gerða.
 • Þátttaka í stefnumótun á málefnasviði skrifstofunnar.
 • Samskipti við Alþingi, stjórnvöld, og hagsmunaaðila.
 • Alþjóðleg samskipti.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
 • Þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg.
 • Þekking í Evrópurétti og/eða reynsla af framkvæmd EES samningsins er kostur.
 • Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku.
 • Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta í einu Norðurlandamáli.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fer m.a. með loftslagsmál, málefni hafsins, mengunarvarnir og hollustu, náttúruvernd, veiðistjórnun, skógrækt og landgræðslu, skipulag og landmælingar og sjálfbæra þróun. Í ráðuneytinu starfa um fjörutíu starfsmenn og er verkefnum ráðuneytisins skipað á fjórar skrifstofur.

Skrifstofa umhverfis og skipulags fer með skipulagsmál, mat á umhverfisáhrifum, mengunarmál, málefni er snúa að hringrásarhagkerfinu, efnamál, hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, erfðabreyttar lífverur, landupplýsingamál, ofanflóðamál og hættumat og viðbrögð við náttúruvá, upplýsinga- og þátttökurétt almennings og EES umsjón.