lock search attention facebook home linkedin twittter

Þjóðgarðsvörður

Óskað er eftir að ráða öflugan og framsýnan leiðtoga í starf Þjóðgarðsvarðar í Þjóðgarðinn á Þingvöllum.

Leitað er að atorkusömum, metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi með góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var stofnaður með lögum árið 1930. Í lögunum segir að Þingvellir við Öxará skuli vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga, hið friðlýsta land skuli ævinlega vera eign íslensku þjóðarinnar undir vernd Alþingis og landið megi aldrei selja eða veðsetja.

Ráðning þjóðgarðsvarðar er á vegum Þingvallanefndar Alþingis í samstarfi við Umhverfis- og auðlindaráðuneytið.

Ráðið er í stöðuna til 5 ára, frá 1. október 2018 til 1. október 2023.

Um fullt starf er að ræða.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfssvið

 • Ábyrgð á daglegum rekstri þjóðgarðsins, skrifstofuhaldi og stjórnun starfsmanna.
 • Ábyrgð á fjárreiðum og áætlanagerð fyrir þjóðgarðinn.
 • Tengiliður á milli almennings, lóðarleiguhafa, ábúenda og Þingvallanefndar.
 • Tengiliður á milli Bláskógabyggðar og Þingvallanefndar.
 • Tengiliður á milli stofnana sem gegna lögbundnu hlutverki í málefnum sem varða þjóðgarðinn.
 • Ábyrgð á þjónustu við ferðamenn og aðra gesti.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldspróf kostur.
 • Þekking og reynsla á sviði opinbers reksturs æskileg.
 • Þekking og reynsla á sviði náttúru, sögu og menningar æskileg.
 • Reynsla af störfum tengdum þjóðgörðum, friðlýstum svæðum og umhverfismálum æskileg.
 • Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda.
 • Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
 • Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna undir álagi.
 • Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum varð til þegar svæðið var friðlýst með sérstökum lögum, sem samþykkt voru á Alþingi 7. maí 1928. Í lögunum sagði að Þingvellir við Öxará og nágrenni þeirra skuli frá ársbyrjun 1930 vera “friðlýstur helgistaður allra Íslendinga”.