lock search attention facebook home linkedin twittter

Atvinnu­ráð­gjafi með áherslu á nýsköpun á Sauð­ár­króki

Samtök sveitarfélaga á Norðulandi vestra (SSNV) leita að atvinnuráðgjafa með áherslu á nýsköpun á Sauðárkróki.

Helstu verkefni atvinnuráðgjafa eru aðstoð við gerð rekstrar- og markaðsáætlana, gerð styrks- og lánaumsókna, aðstoð við fjármögnun, stofnun fyrirtækja o.s.frv. Sérstök áhersla verður lögð á stuðning við nýsköpunarfyrirtæki á Norðurlandi vestra, eflingu þeirra og fjölgun.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Menntun sem nýtist í starfi.
  • Haldbær þekking/reynsla af rekstri.
  • Reynsla af gerð rekstraráætlana.
  • Þekking á styrkja- og nýsköpunarumhverfinu er kostur.
  • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • Góð almenn tölvukunnátta.
  • Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Fyrirtækið / stofnunin

Starfssvæði SSNV nær yfir 7 sveitarfélög frá Hrútafirði í vestri yfir í Skagafjörði í austri. Starfsmenn samtakanna eru 6. Samtökin vinna að framkvæmd Sóknaráætlunar Norðurlands vestra, atvinnuþróun og öðrum sameiginlegum verkefnum sveitarfélaganna. Á Norðurlandi vestra búa um 7000 manns í fjölskylduvænum samfélögum í nálægð við stórbrotna náttúru. Tómstundastarf er fjölbreytt og menningarlíf gróskumikið.

Umsókn

  • 1 Opið fyrir umsóknir
  • 3 Mat umsókna í gangi
  • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.