lock search attention facebook home linkedin twittter

Sveit­ar­stjóri

Skútustaðahreppur auglýsir starf sveitarstjóra laust til umsóknar

Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi starf.

Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf einnig að eiga auðvelt með að koma fram fyrir hönd sveitarfélagsins og vera talsmaður þess, hvort sem er í samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla.

Starfssvið

 • Sveitarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og sér um framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af sveitarstjórn.
 • Sveitarstjóri undirbýr og situr fundi sveitarstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.
 • Sveitarstjóri hefur yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins sem og starfsmannamálum.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og sveitarstjórnarmálum er æskileg.
 • Framúrskarandi leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Þekking og reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun er kostur.
 • Reynsla af skipulags- og umhverfismálum er kostur.
 • Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, ásamt reynslu af miðlun upplýsinga.

Fyrirtækið / stofnunin

Skútustaðahreppur er hálendasti hreppur landsins og jafnframt einn sá víðfeðmasti. Í Reykjahlíð er þéttbýliskjarni en einnig er all þéttbýlt á Skútustöðum og í Vogum. Svæðið er þekkt fyrir einstakt lífríki og náttúrufegurð en eldsumbrot hafa mótað landslagið þar frá örófi alda. Mývatnssveit er einn vinsælasti ferðamannastaður landsins en landbúnaður og orkuvinnsla eru einnig stórar atvinnugreinar. Í sveitarfélaginu hefur íbúum fjölgað á undanförnum árum og eru nú um 500 talsins og verið mikill uppgangur í tengslum við ferðaþjónustuna. Þar er rekinn m.a. grunnskóli, leikskóli, íþróttamiðstöð, bókasafn, félagsheimili, áhaldahús, þekkingasetur o.fl. Í stjórnsýslu hreppsins starfa auk sveitarstjóra skrifstofustjóri, skrifstofufulltrúi, skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi. Samstarf við nágrannasveitarfélög er mikið m.a. um brunavarnamál og skóla- og félagsþjónustu.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.