lock search attention facebook home linkedin twittter

Gæða­full­trúi

Vegna skipulagsbreytinga og aukinna verkefna óskar Lyfjafstofnun eftir að ráða gæðafulltrúa til starfa.

Starf gæðafulltrúa heyrir undir breytinga- og gæðastjóra. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Starfssvið

 • Aðstoð við rekstur, þróun og viðhald á gæðakerfi stofnunarinnar.
 • Aðkoma að innri og ytri úttektum.
 • Þátttaka í þjálfun á gæðakerfi.
 • Umsjón með ýmsum sérverkefnum.
 • Þátttaka í stefnumótun á sviði gæðamála.
 • Vinna að áhættumati innan stofnunarinnar.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af ofangreindum verkefnum.
 • Reynsla og þekking í rekstri gæðastjórnunarkerfa skv. ISO9001.
 • Mjög góð tölvufærni nauðsynleg.
 • Gott vald á íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Góð samskiptafærni og jákvætt viðhorf.
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Fyrirtækið / stofnunin

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda.

Hjá Lyfjastofnun vinna um 60 starfsmenn. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.

Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á vef stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is 

 

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.