lock search attention facebook home linkedin twittter

Sérfræð­ingur í fjár­mála­deild

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf. leitar að sérfræðingi í fjármáladeild. Viðkomandi kemur til með að starfa náið með fjármálastjóra við flest sem kemur að fjármálum fyrirtækisins.

Starfssvið

 • Mánaðarleg rekstraruppgjör.
 • Mánaðarlegar hráefnisskýrslur.
 • Þriggja mánaða uppgjör.
 • Umsjón með mánaðarlegri eignaskýrslu.
 • Mánaðarleg verkbókhaldsskýrsla.
 • Afstemming bankareikninga.
 • Kostnaðargreining.
 • Innkaupastjórnun, eftirfylgni með skilmálum og afsláttum.
 • Skráning reikninga á móti aðalbókara.
 • Afstemmingar og undirbúningur fyrir uppgjör.
 • Önnur verkefni sem yfirmaður kann að fela honum og tengjast starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða tengdum greinum.
 • Þekking á Navision bókhaldskerfinu og reynsla í notkun þess kostur.
 • Haldbær reynsla af færslu bókhalds.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð skipulags- og greiningarhæfni og nákvæmni.
 • Mjög góð færni í excel.
 • Góð almenn tölvuþekking góð færni í Word og Outlook.
 • Góð samskiptafærni og hæfni til að vinna í hóp.
 • Rík þjónustulund.

Fyrirtækið / stofnunin

Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf var stofnuð árið 1987 og er í eigu Colas Danmark AS. Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu malbiks og útlögn auk þess að sinna tilfallandi verkefnum tengdum vegagerð. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði 45 manns en vegna árstíðabundinna verkefna getur sú tala tvöfaldast á álagstímum.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar 2020