lock search attention facebook home linkedin twittter

Mannauðs- og rekstr­ar­stjóri

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða mannauðs- og rekstrarstjóra til starfa.

Ferli lokið

Mannauðs- og rekstrarstjóri vinnur að stefnumótun og áætlanagerð í samstarfi við dómstjóra. Viðkomandi hefur yfirumsjón með daglegum rekstri og leiðir starfið á skrifstofu dómstólsins.

Starfssvið

 • Aðstoð við rekstur dómsmála.
 • Fjármál og bókhald.
 • Mannauðsmál.
 • Gæða- og öryggismál.
 • Umbótaverkefni og þróun.
 • Húsnæði og aðstaða.
 • Samskipti og samstarf við dómstólasýslu og aðra opinbera aðila.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfinu, framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála er kostur.
 • Reynsla af stjórnun og rekstri.
 • Þekking og reynsla af breytingastjórnun er kostur.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
 • Teymishugsun, samstarfsvilji ásamt lipurð í samskiptum.
 • Góðir skipulagshæfileikar, sveigjanleiki og víðsýni.

Héraðsdómur Reykjavíkur er einn 8 héraðsdómstóla landsins. Hann er með aðsetur við Lækjartorg í Reykjavík. Meðal verkefna dómstólsins er að leysa úr öllum þeim sakamálum og einkamálum sem til hans er beint. Úrlausnum hans verður skotið til áfrýjunardómstigs. Hjá dómstólnum starfa 52 starfsmenn, sem eru héraðsdómarar, löglærðir aðstoðarmenn, dómritarar og annað starfsfólk.