lock search attention facebook home linkedin twittter

Hefur þú 100% ástríðu fyrir mannauðs­málum?

Gallup óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á sviði mannauðsrannsókna og -ráðgjafar inn í sterkt og samstillt teymi.

Við leggjum mikið upp úr starfsþróun og er vinnustaðurinn frábær fyrir þau sem vilja starfa í sveigjanlegu og metnaðarfullu umhverfi. Auk ýmiskonar mælinga á starfsumhverfi vinnustaða og helgunar starfsmanna, hefur vöruframboð Gallup vaxið mikið á sviði mannauðsráðgjafar, svo sem endurgjafar og starfsmannasamtala, ákvarðanatöku, markmiðasetningar, styrkleikamiðaðrar stjórnunar, streitu og álags, helgunar og framfaramiðaðs hugarfars (growth mindset).

 

Starfssvið

 • Að mynda og viðhalda viðskiptatengslum við fyrirtæki og stofnanir
 • Umsjón með rannsóknar- og ráðgjafarverkefnum á sviði stjórnunar- og mannauðsmála
 • Þróun lausna á sviði rannsókna og ráðgjafar
 • Hönnun rannsókna, túlkun niðurstaðna og kynningar

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði mannauðsmála, sálfræði, félagsvísinda eða tengdum greinum
 • Reynsla / þekking af mannauðsmálum
 • Reynsla / þekking á sviði rannsókna
 • Reynsla / þekking á sviði stjórnsýslu er kostur
 • Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
 • Hafa góða samskiptahæfni og jákvæðni að leiðarljósi
 • Eiga gott með að vinna sjálfstætt og með öðrum
 • Eiga auðvelt með að tala fyrir framan hóp
 • Búa yfir frumkvæði og áræðni

Gallup er stærsta rannsóknarfyrirtæki landsins og starfar m.a. á sviði markaðs-, ímyndar-, þjónustu- og starfsmannamála.