lock search attention facebook home linkedin twittter

Verk­efna­stjóri upplýs­inga- og kynn­ing­ar­mála

Framkvæmdasýsla ríkisins leitar að drífandi og framsýnum liðsmanni til að leiða upplýsinga- og kynningarmál stofnunarinnar.

Ferli lokið

Starfssvið

 • Umsjón með kynningarmálum FSR.
 • Vefstjórn.
 • Umsjón með fjölmiðlatengslum.
 • Umsjón með gerð kynningarefnis.
 • Ritstjórn ársskýrslu FSR.
 • Þátttaka í stefnumótun og umbótaverkefnum.
 • Umsjón með umbótaverkefnum sem lúta að miðlun upplýsinga.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf ásamt framhaldsgráðu sem nýtist í starfi
 • Reynsla af upplýsingamiðlun fyrirtækja eða stofnana er nauðsynleg.
 • Reynsla af vinnu hjá hinu opinbera er nauðsynleg.
 • Þekking af notkun vefumsjónarkerfa er nauðsynleg.
 • Frumkvæði, leiðtogahæfni, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum.
 • Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.


Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda og húsnæðisöflunar. Markmið okkar er auka skilvirkni, hagkvæmni, gæði og samfélagslegan ávinning við framkvæmdir og húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.
Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskra fræða, nýr Landspítali, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.
Lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi möguleika á að auka þekkingu sína og reynslu með markvissum hætti.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.