lock search attention facebook home linkedin twittter

Verk­efna­stjórar – Fagsvið verk­legra fram­kvæmda og skilamata

Fagsviðið verklegra framkvæmda og skilamata sinnir fjölbreyttum verkefnum á stigi verklegra framkvæmda og eftirfylgni þeirra.

Þá sinnir það einnig eftirfylgni leigusamninga og hefur frumkvæði að þróun og innleiðingu viðmiða er stuðlað geta að heilbrigðri þróun verktakamarkaðar og aukinni samkeppni.

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið

 • Almenn verkefnastjórn í verklegum framkvæmdaverkefnum
 • Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
 • Þátttaka í undirbúningi verkefna og rýni verkefna á hönnunarstigi
 • Rýni útboðsgagna og gerð umsagna um áætlunargerð
 • Gerð samninga og kostnaðaráætlana og eftirfylgni þeirra
 • Aðkoma að eftirfylgni húsaleigusamninga
 • Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í verk-, tækni-, byggingafræði eða arkitektúr. Meistarapróf er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun á sviði verklegra framkvæmda er nauðsynleg
 • Þekking á ÖHU-málum (öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum) er kostur
 • Reynsla af hönnun er kostur
 • Þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar hönnunar er kostur
 • Frumkvæði, sjálfstraust og ögun í vinnubrögðum
 • Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins, FSR, er að vera leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

FSR er í fararbroddi við að innleiða  vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.