lock search attention facebook home linkedin twittter

Teym­is­stjóri grein­inga og stefnu­mót­unar

Teymisstjóri greiningar og stefnumótunar mun leiða uppbyggingu teymis greininga og stefnumótunar innan FSR vegna fjárfestinga-, framkvæmda- og húsnæðisöflunarverkefna á vegum hins opinbera.

Teymi greininga og stefnumótunar heyrir beint undir forstjóra og vinnur í samstarfi með fjármála- og efnahagsráðuneytinu.

 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Starfssvið

 • Þróun og innleiðing langtímaáætlana vegna framkvæmda og fjárfestinga
 • Þróun og vinnsla valkosta-, áhættu- og hagkvæmnigreininga í framkvæmda- og fjárfestingaverkefnum
 • Þátttaka í vinnslu frumathugana og valkostagreininga
 • Þátttaka í frumkvæðisverkefnum FSR og ýmsum tilfallandi verkefnum

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða öðru fagi er nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur
 • Þekking og reynsla af stefnumótun og áætlanagerð er nauðsynleg
 • Þekking og reynsla á sviði hagfræði og/eða fjárfestinga er nauðsynleg
 • Þekking á opinberum fjármálum er kostur
 • Þekking á sviði framkvæmda og/eða fasteignareksturs er kostur
 • Leiðtogahæfni og frumkvæði
 • Framúrskarandi skipulags- og greiningarhæfni
 • Jákvætt viðhorf og færni í mannlegum samskiptum og miðlun efnis
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins, FSR, er að vera leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda með það að markmiði að bæta verklag og auka skilvirkni, hagkvæmni og gæði við framkvæmdir ríkisins.

FSR er í fararbroddi við að innleiða  vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi.  FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.