lock search attention facebook home linkedin twittter

Staf­rænn leið­togi

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að öflugum og reynslumiklum leiðtoga til að leiða stafræna umbreytingu í þjónustu ríkisins.

Ferli lokið

Um er að ræða nýtt starf og hefur viðkomandi tækifæri til að koma að mótun stafrænnar þjónustu hjá ríkinu.

Efling stafrænnar þjónustu er eitt af forgangsmálum stjórnvalda og hefur ríkisstjórnin ákveðið að stafræn samskipti verði meginsamskiptaleið almennings við hið opinbera fyrir lok ársins 2020.
Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur sett á fót verkefnastofu um Stafrænt Ísland til að tryggja framgang markmiða ríkisstjórnarinnar. Verkefnastofan vinnur með ráðuneytum, stofnunum og öðrum opinberum aðilum að því að efla stafræna þjónustu við almenning og tryggja þannig skýr, einföld og hraðvirk samskipti.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf á skemmtilegum vinnustað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála og efnahagsráðherra og FHSS. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um fullt starf er að ræða. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Starfssvið

 • Stýra starfi verkefnastofu um Stafrænt Ísland.
 • Móta markmið, áherslur og forgangsröðun verkefna.
 • Tryggja samstarf um stafræna þjónustu við hagaðila m.a. ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög.
 • Annast áætlanagerð, framkvæmd og eftirfylgni verkefna.
 • Taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði stafrænnar þróunar.
 • Gert er ráð fyrir því að stafrænn leiðtogi gegni hlutverki formanns í stýrihópi fjármála- og efnahagsráðherra um Stafrænt Ísland.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
 • Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun innleiðingar stafrænnar þjónustu.
 • Víðtæk yfirsýn yfir hagnýtingu upplýsingatækni.
 • Stjórnunarreynsla og reynsla af samningagerð.
 • Leiðtogahæfileikar og rík aðlögunarhæfni.
 • Hæfileiki til að miðla upplýsingum og afla verkefnum stuðnings.
 • Rík þjónustulund, frumkvæði og drifkraftur.
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku.

Fyrirtækið / stofnunin

Í fjármála- og efnahagsráðuneytinu eru sex fagskrifstofur sem saman mynda sterka heild. Um 90 einstaklingar skipa starfslið ráðuneytisins, flestir háskólamenntaðir.
Helstu verkefni fjármála- og efnahagsráðuneytisins snúa að því að tryggja stöðugleika og efnahagslega velsæld í íslensku samfélagi. Ráðuneytið fer með yfirstjórn ríkisfjármála og efnahagsmála markar stefnu og gerir áætlanir á þessum sviðum. Ráðuneytið fer með mannauðsmál ríkisins, vinnur að umbótum í ríkisrekstri og fer með eignamál þess. Upplýsingar um starfsemi ráðuneytisins er að finna á www.stjornarradid.is.

Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum með síðari breytingum.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.