lock search attention facebook home linkedin twittter

Forstöðu­maður þróun­ar­sviðs

Byggðastofnun óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling í starf forstöðumanns þróunarsviðs.

Forstöðumaður þróunarsviðs gegnir lykilhlutverki við mótun og framkvæmd byggðastefnu á Íslandi og er hluti af yfirstjórn stofnunarinnar. Starfstöðin er á Sauðárkróki. Þar sem karlar eru í meirihluta yfirstjórnar stofnunarinnar eru konur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF).

Starfssvið

 • Dagleg stjórnun sviðsins.
 • Skipulagning og verkefnastýring.
 • Gerð og framkvæmd byggðaáætlunar.
 • Samskipti og samstarf við hagaðila (atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög, opinberar stofnanir og aðra aðila um eflingu búsetuþátta).
 • Yfirumsjón með gagnasöfnun og rannsóknum (á sviði atvinnu- og byggðaþróunar).
 • Yfirumsjón með opinberum stuðningsaðgerðum í atvinnu- og byggðamálum.
 • Yfirumsjón með starfi landsskrifstofa NORA, NPA á Íslandi og öðru erlendu samstarfi á tengdu sviði (byggðamála).
 • Önnur verkefni í samráði við forstjóra Byggðastofnunar.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 • Forystu- og leiðtogahæfileikar.
 • Reynsla af áætlanagerð.
 • Þekking og reynsla af byggðamálum.
 • Reynsla af greiningarvinnu og góð greiningahæfni.
 • Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og að takast á við álag í starfi.
 • Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi.
 • Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
 • Tjáning í ræðu og riti á íslensku- og ensku er skilyrði. Kunnátta í Norðurlandamáli er kostur.

Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Byggðastofnun hefur það markmið að vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla starfsmenn. Hjá stofnuninni starfa 28 starfsmenn með fjölbreytta reynslu. Byggðastofnun mun vorið 2020 taka í notkun nýtt húsnæði fyrir starfsemi sína þar sem aðbúnaður starfsfólks verður eins og best gerist.

Sauðárkrókur er einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar með fjölbreytt og öflugt atvinnulíf. Fjölbreytt þjónusta er í boði, kröftugt menningarlíf og öflugt íþróttalíf. Boðið er upp á skóla á öllum skólastigum, frá leikskóla til háskóla. Íbúar Sveitarfélagsins Skagafjarðar eru um 3.900 talsins.