lock search attention facebook home linkedin twittter

Tækni­legur verk­efna­stjóri / Senior Technical Project Manager

Spennandi og vaxandi fyrirtæki á sviði upplýsingatæknilausna óskar eftir að ráða tæknilegan verkefnastjóra til starfa.

Um nýtt og krefjandi starf er að ræða sem mun gefa viðkomandi mikið tækifæri til mótunar og skipulagningar. Fyrirtækið hefur starfsemi víðs vegar í heiminum og mun því starfið kalla á mikil erlend samskipti og ferðalög.

Tæknilegur verkefnastjóri er tengiliður milli viðskipta- og tæknihliðar. Verkefnistjóra er ætlað að leiða og móta uppbyggingu, endurnýjun og þróun tæknilegra lausna með viðskiptavinum fyrirtækisins. Leitað er að reynslumiklum aðila með góða tæknilega getu, þekkingu á íslensku viðskiptalífi og getu til að selja og þjónusta breiðan hóp viðskiptavina.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða verkfræði, framhaldsmenntun mjög æskileg.
  • Reynsla af innleiðingu viðskipta- og tæknilausna.
  • Þekking á sviði Lean aðferðfræði mikill kostur sem og vottun á sviði verkefnastjórnunar.
  • Reynsla á sviði ráðgjafar og þjónustu skilyrði.
  • Geta og áhugi á viðskiptatengslum og sölu.
  • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu og riti.