lock search attention facebook home linkedin twittter

Verk­efna­stjóri mælinga og hönnun

Akureyrarbær óskar eftir því að ráða öfluga starfsmann í starf verkefnastjóra mælinga og hönnun. Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 25. febrúar.

Starfssvið

 • Mælingar fyrir m.a. byggingum, lóðum, götum og stígum og úrvinnsla
 • Hönnunarverkefni vegna framkvæmda við götur, stíga og bifreiðastæði ofl.
 • Eftirlit og umsjón með verklegum framkvæmdum
 • Umsjón með umferðar-, hljóð- og hraðamælingum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Gerð er krafa um háskólamenntun í tæknifræði eða verkfræði, eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg
 • Góð þekking á teikniforritum
 • Sérhæfing í mælingarvinnu og hugbúnaði
 • Frumkvæði í starfi ásamt skipulögðum og sjálfstæðum vinnubrögðum
 • Hæfni til stjórnunar, innleiðingu nýrra hugmynda og vinnubragða
 • Hæfni í mannlegum samskiptum ásamt hæfni í samningagerð
 • Góð framkoma og góð þjónustulund er nauðsynleg
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019

Akureyri er stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins og eru íbúar um 18.500. Akureyri er mikill menningar- og skólabær. Bærinn er miðstöð athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland og iðar af mannlífi allan ársins hring. Fyrir utan hið eiginlega bæjarland Akureyrar við botn Eyjafjarðar eru eyjarnar Grímsey og Hrísey hluti sveitarfélagsins. Bæjarstjórn leggur áherslu á að veita íbúum bæjarfélagsins góða þjónustu á öllum sviðum og hlúa þannig að samfélagi sem er gott til búsetu.