lock search attention facebook home linkedin twittter

Capacent Hlað­varpið

Um Capacent Hlaðvarpið - kynningarþáttur

Capacent Hlaðvarpið mun fjalla um ýmis málefni sem tengjast meðal annars rekstri, stefnumótun, stjórnun, ráðningar, menningu og fleira. Undir þessum málefnum munum við ræða sértækari atriði líkt og fjölbreytileika starfsfólks, viðskiptagreind, einfaldari stjórnsýslu, jafnrétti og menningu. Upphaf þáttana mun beinast að ráðgjöfum Capacent en færum svo út kvíarnar.
Í kynningarþættinum er að finna stutt samtal við Halldór Þorkelsson þar sem við ræðum stuttlega hans sögu en snúum okkur fljótt að því hvernig hann sér möguleikann á einfaldari stjórnsýslu á Íslandi.

Smelltu hér til að hlusta á kynningarþáttinn:

1. Héðinn Unnsteinsson - Einfaldara Ísland

Héðinn Unnsteinsson segir okkur frá tíma sínum hér hjá Capacent og hverjar áherslur hans eru en hann vinnur nú að mjög áhugaverðu verkefni með landshlutasamtökum sveitarfélaga að gerð sóknaráætlana og í því samhengi talar hann um sýn sína á á Einfaldara Ísland.

Þau sem til þekkja vita að Héðinn er ekki eingöngu áhugaverður ráðgjafi heldur er hann mikill pælari og mjög skapandi en hann hefur bæði gefið út bók og yrkir ljóð.

Smelltu hér til að hlusta á þáttinn með Héðni:

2. Tinni Kári Jóhannesson - Vinnustaðamenning

Í öðrum þætti Capacent Hlaðvarpsins talar Tinni Kári Jóhannesson um menningu og hvernig hún getur verið flókið fyrirbæri. Á það sérstaklega við um á tímum mikilla breytinga en breytingastjórnun er orðin viðvarandi hluti af daglegum rekstri og miklar breytingar eru að verða á störfum á vinnumarkaði sem búa þarf starfsfólk undir.

Þá ræðir Tinni um hvað menning er, tegundir hennar og hvernig menning getur stuðlað að árangri en Capacent kynnti á dögunum Menning til árangurs.

Smelltu hér til að hlusta á þáttinn með Tinna:

3. Þórey Vilhjálmsdóttir - Jafnréttismál

Jafnréttismál hafa lengi verið Þóreyju Vilhjálmsdóttur hjartans mál þó að ferill hennar hafi ekki hafist á þann hátt en í upphafi rak Þórey módel-skrifstofu. Þórey segir okkur frá þessum tíma í sínum ferli og hvaða áhrif það hafði á hana ásamt öðrum störfum líkt og tíma sínum hjá Hönnunarmiðstöð í hruninu, skrefið yfir í pólitík og hvernig öll þessi störf hafi gefið henni ákveðna innsýn og ákveðna hæfni til að vera góður ráðgjafi.

Þórey hefur einnig þróað Jafnréttisvísi Capacent ásamt samstarfsfólki sínu og hefur hann fengið nokkuð mikla athygli í fjölmiðlum.

Smelltu hér til að hlusta á þáttinn með Þóreyju:

4. Ása og Sigurjón - Breyttar vinnuaðstæður kalla á breytt vinnubrögð

Það sem þau fara yfir í hlaðvarpinu er fernt:

  • Aðstæðurnar – mikil óvissa er á vinnumarkaði en líka óvissa fyrir hvern einstakling að leggja upp vinnudaginn, að setja sér upp ramma. Eins getur mikil óvissa ríkt á milli annars vegar stjórnanda og starfsfólks og eins starfsfólks og heimilis.
  • Stjórnun / þjónandi forysta – áherslur stjórnenda hafa breyst mikið og mikilvægt að stjórnendur auki áherslu á samtal við starfsfólk.
  • Starfsfólkið – hvað einstaklingurinn þarf að hafa í huga, bæði varðandi vinnu og eins heilsu.
  • Verkefnin – aukin áhersla þarf að vera á verkefnin, frekar en vinnuframlag. Árangur þarf að vera metinn á annan hátt en áður.

Smelltu hér til að hlusta á þáttinn með Ásu og Sigurjóni:

5. Snorri Jakobsson - Markaðurinn

Tinni Kári ræðir við Snorra um starf hans hjá Capacent og stöðuna í dag en hann hefur mikið að gera í greiningum um þessar mundir. Spár breytast hratt og spár sem unnar voru fyrir nokkrum dögum eru orðnar úreldar og því þarf sífellt að vinna nýjar greiningar og bregðast hratt við. Snorri nefnir að við aðstæður sem þessar er mikilvægt að skoða sviðsmyndir og hvað það er sem áhrif hefur á verðmötin.

Smelltu hér til að hlusta á þáttinn með Snorra: