lock search attention facebook home linkedin twittter

Sviðs­stjóri sviðs frið­lýs­inga og starfs­leyfa

Umhverfisstofnun leitar að leiðtoga fyrir svið friðlýsinga og starfsleyfa.

Ferli lokið

Stofnunin gegnir mikilvægu hlutverki í náttúruvernd og mengunarvörnum og er sviðsstjóri stefnumótandi við framkvæmd friðlýsinga og útgáfu starfsleyfa.

Leitað er að hvetjandi einstaklingi sem er tilbúinn að leiða hóp sérfræðinga með jákvæðni og metnað að leiðarljósi. Sviðsstjóri er fyrirmynd í öllum sínum störfum og samskiptum og ber ábyrgð á jákvæðum skilaboðum innan stofnunar og út á við og fagnar áfangasigrum.

Sviðsstjóri fylgir gæðareglum, mannauðsstefnu, gildum stofnunarinnar og hefur yfirmarkmið stofnunarinnar sífellt að leiðarljósi.

Starfssvið

 • Daglegur rekstur og stjórnun. Í því felst m.a. gerð ársáætlunar, rekstraráætlunar og eftirfylgni við stefnu og markmið stofnunarinnar.
 • Mannauðsmál, ráðningar, starfsþróun í sérfræðingaumhverfi o.fl.
 • Gæðamál, eftirfylgni og ábyrgð á að störf séu unnin í samræmi við vottað gæðakerfi stofnunarinnar.
 • Samskipti við Alþingi, ráðuneyti, stofnanir og hagsmunaaðila f.h. Umhverfisstofnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf á háskólastigi eða sambærileg gráða sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af stjórnunarstörfum.
 • Leiðtogahæfileikar og góð færni í samskiptum.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
 • Þekking og/eða reynsla af málaflokkum sviðsins.
 • Jákvæðni og metnaður.

Fyrirtækið / stofnunin

Umhverfisstofnun fer með framkvæmd laga um loftslagsmál, náttúruvernd, mengunarvarnir og efnamál, hefur umsjón með veiðistjórnun villtra fugla og spendýra og verkefnum sem miða að því að efla samfélagið í grænum lausnum. Stofnunin starfar á níu stöðum á landinu.

Nánari upplýsingar má finna á www.ust.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Föst starfsaðstaða getur verið, allt eftir búsetu, í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum.

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir frá ráðningu.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.