lock search attention facebook home linkedin twittter

Sviðs­stjóri sviðs efna, eftir­lits og veiði­stjórn­unar

Umhverfistofnun leitar að leiðtoga fyrir svið efna, eftirlits og veiðistjórnunar.

Ferli lokið

Stofnunin gegnir mikilvægu hlutverki í þessum fjölbreyttu og krefjandi málaflokkum og er sviðstjóri leiðandi í stefnumótun og þróun málaflokkanna innan stofnunarinnar.
Leitað er að hvetjandi einstaklingi sem er tilbúinn að leiða hóp sérfræðinga með jákvæðni og metnað að leiðarljósi.

 

Sviðsstjóri er fyrirmynd í öllum sínum störfum og samskiptum. Hann fylgir gæðareglum, gildum stofnunarinnar og hefur yfirmarkmið stofnunarinnar sífellt að leiðarljósi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á jákvæðum skilaboðum innan sviðs og stofnunar út á við. Hann skilgreinir og fagnar áfangasigrum.

Í rekstri sviðs efna, eftirlits og veiðistjórnunar felst m.a. gerð ársáætlunar, rekstraráætlunar og eftirfylgni við stefnu og markmið stofnunarinnar.

 • Mannauðsmál sem felast í margbreytilegum verkefnum, allt frá ráðningum, að eftirfylgni við frammistöðu starfsmanna.
 • Gæðamál: Eftirfylgni og ábyrgð á að störf séu unnin í samræmi við vottaða gæðastefnu stofnunarinnar

Starfssvið

 • Daglegur rekstur og stjórnun og ábyrgð á jákvæðum skilaboðum innan sviðs og stofnunar út á við.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni.
 • Þróun, stefnumótun og markmiðasetning.
 • Mannauðsmál sviðsins.
 • Gæðamál, eftirfylgni og ábyrgð.
 • Samskipti við Alþingi, ráðuneyti, stofnanir og hagsmunaaðila.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af stjórnunarstörfum.
 • Leiðtogahæfni og hæfni í samskiptum.
 • Góð fyrirmynd í starfi.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu.
 • Þekking og/eða reynsla af málaflokkum sviðs.
 • Jákvæðni og metnaður.

Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.

Æskilegt er að starfsmaðurinn geti hafið störf sem fyrst. Föst starfsaðstaða getur verið, allt eftir búsetu, í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum.

Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir frá ráðningu.