lock search attention facebook home linkedin twittter

Sérfræð­ingur á sviði umhverf­is­mála

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing á skrifstofu umhverfis og skipulags með áherslu á hringræna hagkerfið, grænan lífstíl, minni neyslu og úrgangsforvarnir.

Ferli lokið

Leitað er að sérfræðingi sem er tilbúinn til að takast á við krefjandi og áhugaverð verkefni.

Um er að ræða fjölbreytt starf í lifandi umhverfi sem er í stöðugri þróun.

Starfssvið

 • Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð á málefnasviði skrifstofunnar og framfylgd þeirra.
 • Afgreiðsla stjórnsýsluerinda og ráðgjöf.
 • Þátttaka í vinnslu stjórnvaldsfyrirmæla og lagafrumvarpa.
 • Samskipti við stjórnvöld, hagsmunaaðila og Alþingi.
 • Alþjóðlegt samstarf.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistarapróf eða sambærilegt háskólapróf, sem nýtist í starfi.
 • Þekking á málefnasviðinu er kostur.
 • Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.
 • Góð samskiptahæfni.
 • Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda.
 • Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku.
 • Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta í einu Norðurlandamáli.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fer m.a. með loftslagsmál, málefni hafsins, mengunarvarnir og hollustu, náttúruvernd, veiðistjórnun, skógrækt og landgræðslu, skipulag og landmælingar og sjálfbæra þróun. Í ráðuneytinu starfa um fjörutíu starfsmenn og er verkefnum ráðuneytisins skipað á fjórar skrifstofur.