lock search attention facebook home linkedin twittter

Fram­kvæmda­stjóri

Þjónustuskrifstofa FS leitar að öflugum framkvæmdastjóra til starfa.

Ferli lokið

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði og ríka samskiptahæfni. Hlutverk FS er að þjónusta fimm stéttarfélög háskólamenntaðra sérfræðinga og gæta hagsmuna þeirra og félagsmanna.

Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn FS og ber ábyrgð á þjónustuskrifstofu félaganna. Viðkomandi starfar náið með formönnum aðildarfélaganna að markmiðum FS. Leitað er að einstaklingi til að stýra og móta starfsemi mjög sjálfstæðra sérfræðinga í margþættu og síbreytilegu umhverfi.

Æskilegt væri að umsækjandi:

 • Hafi þekkingu á alþjóðlegu starfsumhverfi stéttarfélaga.
 • Hafi þekkingu á málefnum tengdum háskólamenntun.
 • Hafi þekkingu á málefnum tengdum sí- og endurmenntun.

Stefnt er að því að ganga frá ráðningu í starf framkvæmdastjóra í maímánuði og að viðkomandi komi til starfa í byrjun september í haust.

Starfssvið

 • Daglegur rekstur skrifstofu og félaga.
 • Starfsmannahald skrifstofu.
 • Undirbúningur, gerð og eftirfylgni kjarasamninga.
 • Þjónusta og upplýsingagjöf til félagsmanna.
 • Móttaka og meðhöndlun gagna.
 • Undirbúningur funda og gagnaöflun.
 • Seta í nefndum og stjórnum í umboði skrifstofu og félaga.
 • Ýmis tilfallandi verkefni og samskipti fyrir hönd aðildarfélaganna.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun/háskólapróf á sviði viðskipta, hagfræði, stjórnunar eða sambærileg menntun.
 • Yfirgripsmikil þekking á vinnumarkaðsmálum og innsýn í breytingar sem eru framundan í þeim.
 • Yfirgripsmikil þekking á starfsemi og starfsumhverfi stéttarfélaga.
 • Stjórnunarreynsla og reynsla af störfum félagasamtaka.
 • Þekking á samningagerð og reynsla af samningavinnu.
 • Frumkvæði og metnaður til árangurs í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
 • Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu öðru Norðurlandamáli er kostur.

Fyrirtækið / stofnunin

Þjónustuskrifstofa FS er þjónustueining fyrir fimm aðildarfélög Bandalags háskólamanna: Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins, Félag íslenskra félagsvísindamanna, Fræðagarð, Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga og Stéttarfélag lögfræðinga. Samtals eru félagsmenn nálægt 4800.

Nánari upplýsingar má finna hér: www.stett.is

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.