lock search attention facebook home linkedin twittter

Skipu­lags­full­trúi

Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa.

Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa nýtt starf á traustum grunni. Helstu verkefni eru samkvæmt skipulagslögum og samþykktum sveitarfélagsins hverju sinni á sviði skipulagsmála, samgöngu- og umhverfismála.

Starfssvið

 • Yfirumsjón með skipulagsmálum í sveitarfélaginu.
 • Ábyrgð á að framfylgja stefnu sveitarfélagsins í málaflokkum sem undir hann heyra.
 • Framkvæmd skipulagsmála og ráðgjöf við m.a. íbúa, kjörna fulltrúa, hönnuði og verktaka um skipulagsmál.
 • Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.
 • Undirbúningur og eftirfylgni funda nefnda sveitarfélagsins varðandi skipulagsmál.
 • Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar sem sinna verkefnum á sviði skipulagsmála.
 • Önnur verkefni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á sviði byggingarmála skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
 • Þekking og reynsla á þeim málaflokkum sem falla undir sviðið skilyrði.
 • Þekking og reynsla af stjórnun og áætlanagerð æskileg.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
 • Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs og samskiptahæfileikar.
 • Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.

Sveitarfélagið Skagafjörður er sveitarfélag á Norðurlandi vestra. Sveitarfélagið varð til 6. júní 1998 við sameiningu 11 sveitarfélaga í Skagafirði.

Í Skagafjirði búa um 4200 manns í fjölskylduvænu og lifandi samfélagi. Þjónusta við íbúa er öflug og í sveitarfélaginu eru góðir skólar á öllum skólastigum, allt frá leikskólum upp í háskóla. Íþrótta- og félagsstarf er blómlegt og allar aðstæður til hvers konar íþróttaiðkunar og útiveru. Atvinnulífið í Skagafirði er kröftugt og fjölbreytt þar sem matvælavinnsla af ýmsu tagi skipar stóran sess í tengslum við fjölbreyttan landbúnað og öfluga fiskvinnslu, auk iðnaðar, ferðaþjónustu og annarar þjónustu á vegum fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. Menningarlíf er blómlegt í héraðinu og sagan við hvert fótmál.