lock search attention facebook home linkedin twittter

Verk­efna­stjóri

Hafðu áhrif á heilan landshluta

Ferli lokið

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) óska eftir að ráða verkefnastjóra til starfa. Um nýtt og spennandi verkefni er að ræða sem hefur það að markmiði að laða fjárfestingar í landshlutann til að fjölga þar störfum. Ráðið er í starfið til tveggja ára með möguleika á framlengingu.

Starfssvið

 • Mat á fyrirliggjandi hugmyndum um iðnaðaruppbyggingu á Norðurlandi vestra.
 • Markaðssetning landshlutans sem fýsilegs fjárfestingarkosts, þ.m.t. gerð kynningarefnis, bein markaðssetning, samskipti við fjárfesta o.fl.
 • Mat og greining á innviðum.
 • Gerð viðskiptaáætlana og markaðsgreininga.
 • Samskipti við hagsmunaaðila.
 • Koma auga á tækifæri til atvinnuskapandi fjárfestinga í landshlutanum.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Haldbær þekking/reynsla af rekstri.
 • Reynsla af fjárfestingum og atvinnuuppbyggingu er kostur.
 • Greiningarhæfni t.d. varðandi alþjóðlega tækni- og viðskiptaþróunar.
 • Þekking/reynsla af markaðsmálum.
 • Reynsla af verkefnastjórnun.
 • Góð almenn tölvufærni.
 • Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Fyrirtækið / stofnunin

Starfssvæði SSNV nær yfir 7 sveitarfélög frá Hrútafirði í vestri yfir í Skagafjörði í austri. Starfsmenn samtakanna eru 6. Samtökin vinna að framkvæmd Sóknaráætlunar Norðurlands vestra, atvinnuþróun og öðrum sameiginlegum verkefnum sveitarfélaganna. Á Norðurlandi vestra búa um 7000 manns í fjölskylduvænum samfélögum í nálægð við stórbrotna náttúru. Tómstundastarf er fjölbreytt og menningarlíf gróskumikið.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.