lock search attention facebook home linkedin twittter

Sviðs­stjóri, stefnu­mótun og þróun

Skipulagsstofnun óskar eftir að ráða í spennandi starf sviðsstjóra á sviði stefnumótunar og þróunar

Meðal helstu verkefna þess eru vinna að landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulagi.

Starfssvið

 • Ábyrgð og umsjón með verkefnum stofnunarinnar sem varða stefnumótun og þróun, þ.m.t. gerð og framfylgd landsskipulagsstefnu og strandsvæðisskipulags, miðlun upplýsinga og fagþekkingar og rannsóknar- og þróunarstarf
 • Dagleg stjórnun á sviðinu
 • Ábyrgð og umsjón með áætlanagerð fyrir sviðið
 • Samskipti við samstarfsaðila og hagsmunaaðila
 • Þátttaka í stefnumótun fyrir stofnunina

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun ásamt framhaldsgráðu sem nýtist í starfi
 • Þekking eða reynsla sem nýtist í starfi, svo sem af stefnumótun eða þróunarverkefnum á sviði skipulagsgerðar eða umhverfismál
 • Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að hagnýta þekkingu og reynslu í ólíkum verkefnum og metnaður til að ná árangri
 • Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg
 • Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • Gott vald á íslensku, í ræðu og riti

Skipulagsstofnun sinnir stefnumótun, stjórnsýslu og leiðbeiningum um skipulag og framkvæmdir með sjálfbæra nýtingu auðlinda og vandaða byggð að leiðarljósi. Stofnunin vinnur í víðtæku samráði við sveitarfélög, önnur stjórnvöld og hagsmunaaðila. Skipulagsstofnun starfar á grundvelli skipulagslaga, laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um umhverfismat áætlana og heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið.