lock search attention facebook home linkedin twittter

Fjár­mála­stjóri

Sinfóníuhljómsveit Íslands óskar eftir að ráða fjármálastjóra til starfa í öflugu framkvæmda- og skrifstofuteymi hljómsveitarinnar.

Ferli lokið

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir drifkrafti og góðum samskiptaeiginleikum.

Starfssvið

 • Dagleg stjórnun fjármála.
 • Reikningshald og uppgjör.
 • Áætlanagerð og kostnaðareftirlit.
 • Umsjón með launkeyrslu, afgreiðslu reikninga og vörslu sérsjóða.
 • Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun á sviði fjármála eða viðskipta sem nýtist í starfi.
 • Þekking, reynsla og færni í stjórnun fjármála.
 • Reynsla og þekking á fjárhags- og mannauðskerfum. Kostur að þekkja til kerfa Fjársýslu ríkisins.
 • Góð færni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun.
 • Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta.

Fyrirtækið / stofnunin

Sinfóníuhljómsveit Íslands er ein stærsta menningarstofnun landsins með um 100 manna starfslið.

Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá, hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í tónleikaferðir innanlands og utan, auk þess sem hún stendur fyrir metnaðarfullu fræðslustarfi fyrir börn og fullorðna. Aðsetur Sinfóníuhljómsveitarinnar er í tónlistarhúsinu Hörpu.
www.sinfonia.is

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.