lock search attention facebook home linkedin twittter

Viðskipta­stjórar

Samtök iðnaðarins leita að metnaðarfullum, kraftmiklum og skipulögðum einstaklingum til að taka þátt í öflugu starfi samtakanna. Leitað er að þremur viðskiptastjórum til að sinna fjölbreyttum verkefnum.

Viðskiptastjórar eru tengiliðir fyrirtækja og hópa við Samtök iðnaðarins og þurfa því að búa yfir jákvæðni og afar góðri hæfni í mannlegum samskiptum. Starfið og starfsumhverfið er fjölbreytt og lifandi og býður upp á mikil tækifæri.

Starfssvið

 • Vinna að þróun og mótun starfsumhverfis fyrirtækja og aðildarfélaga.
 • Móta áherslur í samvinnu við félagsmenn.
 • Tengiliður fyrirtækja og starfsgreinahópa.
 • Samskipti við hagsmunaaðila og opinbera aðila.
 • Almenn umsýsla með málefnum og fundum, sem og þjónusta við félagsmenn.
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samstarfi við aðra starfsmenn.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og skilningur á íslensku atvinnulífi.
 • Færni í verkefnastjórnun og skipulögð vinnubrögð.
 • Reynsla sem nýtist í starfi, s.s. af matvælaiðnaði, gæða-, umhverfis- eða orkumálum er kostur.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðað viðhorf.
 • Sveigjanleiki, hæfni til að forgangsraða og sinna mörgum verkefnum í einu.
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Íslenskur iðnaður er ein af lykilforsendum velmegunar í landinu – útflutningsverðmæti iðnaðarins nema á fimmta hundrað milljörðum króna og tvær af fjórum meginstoðum íslensks útflutnings eiga rætur í iðnaði. Í Samtökum iðnaðarins eru 1.400 fyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda um allt land. Fjölbreytni einkennir starfsemi samtakanna enda eru fyrirtækin og félögin af ýmsum stærðum og gerðum. Framundan eru breytingar á starfsemi Samtaka iðnaðarins, sem hafa þann tilgang að styðja við nýjar áherslur í starfi samtakanna, styrkja starfsemi samtakanna og veita félagsmönnum enn betri þjónustu. www.si.is