lock search attention facebook home linkedin twittter

Kerf­is­stjóri – Rekstur Office 365

Hefur þú reynslu af rekstri á Microsoft Office 365 skýjaþjónustum? Ertu metnaðarfull/ur og átt þú auðvelt með að vinna bæði sjálfstætt og í hóp?

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins leitar að öflugum einstaklingi til að reka Office 365 umhverfi ásamt því að sinna almennri kerfisstjórn. Starfið krefst mikilla samskipta við ráðuneyti, stofnanir og birgja. Boðin verða sérhæfð Microsoft námskeið í tengslum við innleiðingu á nýjum sameiginlegum geira fyrir fjölmargar stofnanir ríkisins.

Starfssvið

 • Innleiðing og rekstur á Office 365 geira (tenant) fyrir ráðuneyti og stofnanir
 • Rekstur Office 365 kerfa þar sem staðbundnum og skýjalausnum er blandað saman
 • Taka þátt í vali á lausnum í takt við tækniþróun á hverjum tíma
 • Annar tilfallandi kerfisrekstur

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærilegt nám
 • Reynsla af rekstri og innleiðingu tölvukerfa
 • Góð þekking á Microsoft Office 365 geira (tenant) og á skýja- og staðbundnum lausnum Microsoft æskileg
 • Góð almenn þekking og reynsla af Microsoft hugbúnaði, s.s. Active Directory, ADFS, ADConnect, Azure, Intune, Exchange, Sharepoint, PowerShell og SCCM
 • Rík vitund um upplýsingaöryggi
 • Frumkvæði, góð samskipta- og leiðtogahæfni, ásamt ríkri þjónustulund
 • Metnaður til að ná árangri og hæfni til að tileinka sér nýjungar og breytingar í síbreytilegum heimi Microsoft sem snýr að starfinu
 • Sjálfstæði í starfi og ögun í vinnubrögðum
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku bæði í ræðu og riti

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytis við viðkomandi stéttarfélag.

Rekstrarfélag Stjórnarráðsins er miðlæg þjónustueining ráðuneytanna og sér um tiltekna rekstrarlega þætti og annars konar þjónustu fyrir ráðuneytin og í samstarfi við þau. Starfsmenn eru 34 og notendur þjónustunnar á sjötta hundrað. Rekstrarfélag Stjórnarráðsins er ISO27001 vottað.