lock search attention facebook home linkedin twittter

Umsjón­ar­maður fast­eigna í Brekku­skógi – 50% starf

Orlofssjóður BHM leitar að umsjónarmanni fasteigna fyrir fasteignir sínar í Brekkuskógi.

Ferli lokið

Umsjónarmaður sinnir þrifum fasteigna sjóðsins og er ábyrgur fyrir endurnýjun innbús og innanstokksmuna orlofseigna sjóðsins í Brekkuskógi og skal tryggja að ástand þeirra sé ætíð eins og best verður á kosið. Einnig leysir hann umsjónarmann fasteigna OBHM af í orlofi.
Um er að ræða 50% starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

 • Þrif og ræstingar í orlofshúsum Brekkuskógi.
 • Þjónusta við gesti.
 • Viðgerðir og viðhald.
 • Umsjón með umhverfi orlofshúsa.
 • Innkaup.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Iðn- eða tæknimenntun er kostur.
 • Reynsla af sambærilegu starfi.
 • Góð íslensku og enskukunnátta.
 • Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund.
 • Nákvæmni, skipulögð og öguð vinnubrögð.

Bandalag háskólamanna (BHM) er heildarsamtök háskólamenntaðra á íslenskum vinnumarkaði, stofnað 23. október 1958. Innan vébanda þess starfa 27 aðildarfélög sem í eru rúmlega 12.000 félagsmenn. Hlutverk BHM er m.a. að semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál félagsmanna samkvæmt umboði, vera aðildarfélögum til fulltingis við gerð kjarasamninga og standa vörð um hagsmuni félagsmanna gagnvart stjórnvöldum og löggjafarvaldi.

BHM er vinnustaður þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar.