lock search attention facebook home linkedin twittter

Umsjón­ar­maður fast­eigna

Orlofssjóður BHM leitar að umsjónarmanni fasteigna fyrir fasteignir sínar í Brekkuskógi, Reykjavík og við Hreðavatn.

Ferli lokið

Umsjónarmaður er ábyrgur fyrir viðhaldi og umsjón fasteigna sjóðsins og að eignir hans séu í sem bestu ásigkomulagi.
Um er að ræða 100% starf og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið

 • Viðgerðir og viðhald.
 • Þjónusta við gesti.
 • Umsjón með umhverfi orlofshúsa.
 • Tilfallandi þrif.
 • Innkaup.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Iðn- eða tæknimenntun er kostur.
 • Reynsla af sambærilegu starfi.
 • Góð íslensku og enskukunnátta.
 • Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund.
 • Nákvæmni, skipulögð og öguð vinnubrögð.

Bandalag háskólamanna (BHM) er heildarsamtök háskólamenntaðra á íslenskum vinnumarkaði, stofnað 23. október 1958. Innan vébanda þess starfa 27 aðildarfélög sem í eru rúmlega 12.000 félagsmenn. Hlutverk BHM er m.a. að semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál félagsmanna samkvæmt umboði, vera aðildarfélögum til fulltingis við gerð kjarasamninga og standa vörð um hagsmuni félagsmanna gagnvart stjórnvöldum og löggjafarvaldi.

BHM er vinnustaður þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar.