lock search attention facebook home linkedin twittter

Verk­efna­stjóri

Lyfjastofnun auglýsir laust starf verkefnastjóra í nýrri verkefnastjórnunardeild.

Starfshlutfall er 100%. Æskilegt er að umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Starfssvið

 • Verkefnastýring og gilding umsókna.
 • Gerð yfirlitsskýrslna.
 • Útdeiling og yfirsýn verkefna þvert á stofnunina.
 • Samskipti við erlendar lyfjastofnanir og markaðsleyfishafa.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf af heilbrigðis- eða raunvísindasviði sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af lyfjaskráningum.
 • Þekking á íslenskri og evrópskri lyfjalöggjöf er kostur.
 • Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
 • Mjög góð tölvukunnátta og færni til að tileinka sér nýjungar.
 • Mjög góð teymisvitund, samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum sem og frumkvæði og faglegur metnaður.
 • Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.

Fyrirtækið / stofnunin

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda.

Hjá Lyfjastofnun vinna um 60 starfsmenn. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.

Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á vef stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Umsóknarfrestur er liðinn og nú stendur yfir mat umsókna áður en viðtöl hefjast. Haft verður samband við alla umsækjendur.