lock search attention facebook home linkedin twittter

Eftir­lits­maður í lyfja­ör­ygg­is­deild á eftir­lits­sviði

Lyfjastofnun auglýsir laust starf eftirlitsmanns í lyfjaöryggisdeild á eftirlitssviði.

Ferli lokið

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er reiðubúinn að vinna krefjandi og fjölbreytt starf sem felur m.a. í sér ferðir innanlands sem og erlendis á vegum stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. Æskilegt er að umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um störfin.

Starfssvið

 • Eftirlit með lyfjaframleiðendum og lyfjaheildsölum (GMP/GDP).
 • Eftirlit með blóðhlutaframleiðslu og starfsemi vefjamiðstöðva.
 • Þáttaka í eftirliti með markaðsleyfishöfum, þ.m.t. lyfjagátarkerfum (GVP).
 • Þáttaka í eftirliti með klínískum lyfjarannsóknum (GCP).
 • Þátttaka í erlendu samstarfi Lyfjastofnunar.
 • Meðhöndlun gátar- og váboða.
 • Meðhöndlun og eftirfylgni innkallana, kvartana og tilkynninga.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Meistaragráða í lyfjafræði, lífefnafræði, líffræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla á sviði lyfjaframleiðslu og/eða lyfjadreifingar.
 • Reynsla af eftirliti og/eða gæðamálum.
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
 • Kunnátta í einu Norðurlandamáli er æskileg.
 • Mjög góð tölvufærni.
 • Mjög góð teymisvitund, samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum sem og frumkvæði og faglegur metnaður.
 • Góð greiningar og skipulagshæfni, jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.
 • Hæfni í að miðla upplýsingum með skipulögðum og skýrum hætti.

Fyrirtækið / stofnunin

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda.

Hjá Lyfjastofnun vinna um 60 starfsmenn. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta.

Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á vef stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is 

 

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 5 Ráðningu lokið

Búið er að ráða í þetta starf. Við hvetjum atvinnuleitendur til þess að skrá sig í ráðningarkerfi Capacent. Þegar nýskráningu er lokið mælum við með því að fylgjast vel með auglýstum störfum og sækja um þau sem vekja áhuga. Þó er það svo að mörg störf eru ekki auglýst og í þeim tilfellum leitum við í gagnagrunni okkar að frambærilegu fólki. Því er mikilvægt að skráning þín sé ítarleg og gefi góðar upplýsingar um hæfnisþætti og reynslu.