lock search attention facebook home linkedin twittter

Leikur vefurinn í hönd­unum á þér?

Við leggjum áherslu á opin samskipti, gagnsæi og virka upplýsingamiðlun.

Við leitum að vefstjóra sem hefur ástríðu, samskiptahæfni og þekkingu til að þróa og reka vefi Landsvirkjunar, verkefnastýra gerð á nýjum ytri vef og tryggja að vefir okkar séu notendavænir, uppfærðir og öruggir.

Starfssvið

 • Leiða og þróa gerð nýs vefs á íslensku og ensku
 • Verkefnastýra innri og ytri vef
 • Þróa vefsvæði og hámarka notendaupplifun
 • Sjá um samskipti við vefstofur og hönnuði
 • Viðhalda vefjum efnislega með SEO að leiðarljósi
 • Viðhalda og tryggja gagnaöryggi allra vefja

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember 2019

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Góð reynsla og þekking á vefmálum
 • Reynsla af textaskrifum, góð íslensku- og enskukunnátta
 • Þekking á vefumsjónarkerfum, HTML (5), CSS og javascript
 • Þekking á markaðssetningu á netinu og SEO kunnátta
 • Lögð er áhersla á frumkvæði og góða skipulags- og samskiptahæfni

Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með virkum hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og viljum vera í fararbroddi við að móta ný tækifæri á þessum sviðum. Hjá okkur starfar hópur metnaðarfulls starfsfólks með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um stöðuna.