lock search attention facebook home linkedin twittter

Vélfræð­ingur/Vélstjóri

Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhugasömum einstaklingi til að slást í samhent teymi Gæslunnar. Starfssvæðið er hjá Landhelgisgæslunni á Keflavíkurflugvelli.

Viðkomandi einstaklingur þarf að vera traustur, með ríka þjónustulund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skulu starfsmenn uppfylla skilyrði fyrir öryggisheimild samanber varnarmálalög nr. 34/2008
og reglugerð nr. 959/2012.

Um dagvinnu er að ræða en starfið krefst þess þó að viðkomandi geti sinnt tilfallandi útköllum utan hefðbundins vinnutíma. Starfssvæðið er hjá Landhelgisgæslunni, á öryggissvæðunum þ.m.t. á Keflavíkurflugvelli og á ratsjár- og fjarskiptastöðvunum (Miðnesheiði, Bolafjalli, Gunnólfsvíkurfjalli og Stokksnesi).

Starfssvið

 • Daglegt viðhald, eftirlit með tækjum og búnaði mannvirkja.
 • Skýrslugerð og rekstrartengd verkefni.
 • Umsjón og eftirlit með verktökum.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Vélfræðingur eða vélstjóri.
 • Ökuréttindi og vinnuvélapróf.
 • Staðgóð þekking á varaaflsbúnaði, kælikerfum, eldvarnarkerfum og rafmagnsbúnaði.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta.
 • Snyrtimennska í umgengni við vélar og tæki.

Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg öryggis, eftirlits- og löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á hafi úti og fer með löggæslu á hafinu. Samkvæmt lögum nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að gæta ytri landamæra og að standa vörð um fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu í kringum landið.

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfar tæplega 200 manna samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. Gildi okkar eru: Öryggi – Þjónusta – Fagmennska

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík en starfsstöðvar eru einnig á Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvelli, í varðskipum og ratsjárstöðvum. Frekari upplýsingar um starfsemina er að finna á www.lhg.is eða á fésbókarsíðu okkar.