lock search attention facebook home linkedin twittter

Starfs­maður í flug­rekstr­ar­deild

Landhelgisgæsla Íslands leitar að áhugasömum einstaklingi til að slást í samhent teymi Gæslunnar.

Viðkomandi einstaklingur þarf að vera traustur, með ríka þjónustulund og geta tekist á við krefjandi verkefni.

Starfssvæðið er hjá Landhelgisgæslunni á Reykjavíkurflugvelli.

Starfssvið

 • Umsjón með þjálfun áhafna.
 • Umsjón með handbókum.
 • Samskipti við flugmálayfirvöld og aðra flugrekendur.
 • Önnur tilfallandi verkefni á sviði flugrekstrardeildar.

Umsókn

 • 1 Opið fyrir umsóknir
 • 2 Umsóknarfrestur liðinn
 • 3 Mat umsókna í gangi
 • 4 Viðtöl hafin
 • 5 Ráðningu lokið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Menntun á flugsviði eða menntun sem nýtist í starfi.
 • Haldbær þekking á reglugerðarumhverfi flugstarfsemi.
 • Mjög góð tölvufærni.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta.
 • Nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar.

Landhelgisgæsla Íslands er borgaraleg öryggis, eftirlits- og löggæslustofnun sem sinnir öryggisgæslu og björgun á hafi úti og fer með löggæslu á hafinu. Samkvæmt lögum nr. 52/2006 um Landhelgisgæslu Íslands er henni falið að gæta ytri landamæra og að standa vörð um fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu í kringum landið.

Hjá Landhelgisgæslu Íslands starfar tæplega 200 manna samhentur hópur sem hefur að leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. Gildi okkar eru: Öryggi – Þjónusta – Fagmennska

Höfuðstöðvar eru í Skógarhlíð 14 í Reykjavík en starfsstöðvar eru einnig á Keflavíkur- og Reykjavíkurflugvelli, í varðskipum og ratsjárstöðvum. Frekari upplýsingar um starfsemina er að finna á www.lhg.is eða á fésbókarsíðu okkar.